/

Budget

Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under mandatperioden. Men det finns också behov av att planera vissa saker lite mer kortsiktigt, år för år. Denna planering uttrycks i övergripande plan med budget.

Uppföljning och årsredovisning

Varje år gör kommunen uppföljning av det årliga arbetet.Den kortsiktiga uppföljningen till kommunstyrelsen görs varje månad med undantag för januari, juni och augusti.

Det görs en delårsuppföljning i augusti. Och i samband med bokslut sammanfattas det gångna årets resultat i årsredovisning. Delårsbokslutet och årsredovisningen godkänns av kommunfullmäktige. 

Ett av de viktigaste syftena med den långsiktiga uppföljningen är att utgöra en grund för att sätta långsiktiga mål och göra prioriteringar.