/

Discgolfbanan

Katrineholms nya discgolfbana har 18 hål och är cirka två kilometer lång och går genom skog, hag- och betesmark. Vid banan finns betande djur.

En person kastar en disc.
Discgolf. Foto: Josefine Karlsson

Det här är discgolf

Discgolf är en kombination av frisbee och golf - nära naturen. Varje hål har en plats för utkast som kallas "tee" - där du startar. Du ska sedan med ett kast i taget nå målet på banan som är en korg. Vid varje startpunkt finns en beskrivning hur du ska göra för att ta dig till målet vid just det hålet. Hindren består av träd, buskar, stenar och höjdskillnader.

Vill du prova på discgolf?

Om du inte har egna discar kan du inne hos bowlinghallen Länk till annan webbplats. hyra discar för ditt nästa discgolfäventyr.

Vill du lära dig mer om sporten eller kanske börja tävla? Hör av dig till Katrineholms Discgolfklubb Länk till annan webbplats. som är en ideell förening som har Katrineholms discgolfbana som hemmabana.

Hitta till banorna

Här hittar du en karta över discgolfbanan Pdf, 812.1 kB.. Det är en bild så du kan tyvärr inte använda ett uppläsningsverktyg för att använda den. Besök vår reception i Sportcentrum om du vill ha hjälp att använda kartan.

Får betar i betesmarken runt discgolfbanan.

Foto: Karin Wadman

I lövskogsområdet kring Duveholmshallen och Backa strand gör vi insatser för att främja den biologiska mångfalden och samtidigt har vi byggt en discgolfbana. Vi har också betande djur nära det gamla vattentornet och på Lövåsen. Arbetet med att skapa stadsnära beteshagar innebär att vi bland annat har tagit ner träd och röjt bland sly och buskar. Vi återskapar tidigare betes- och hagmarker och tar tillvara på särskilt viktiga träd och ger dem utrymme så att de kan växa sig stora och starka.

Betande djur i staden - projekt för biologisk mångfald

Delar av discgolfbanan går genom en hag- och betesmark med stängsel. Här betar får, dels för att hålla landskapet öppet och för att gynna den biologiska mångfalden. Fåren trivs i hagen men är ganska skygga så de kommer hålla sig undan dig som är discgolfspelare. Vid gamla vattentornet har vi också återskapat en stor beteshage där kvigor betar under somrarna.

Varför satsar vi på betande djur i staden?

Vi vill förstärka den biologiska mångfalden i vår stad genom att återskapa tidigare betesmarken som funnits här. Betande djur bidrar till ett öppet landskap och att fler växter och insekter trivs. Pollinerande träd som är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden och de får växa kvar i hagarna. Även friska tall- och lövträd blir kvar. Likaså sparar vi död ved som innehåller bomiljöer för många insekter och fåglar. Snår och buskar är kvar för att gynna mindre däggdjur och mindre träd sparas för att kunna bli stora och gamla om hundra år.

Agenda 2030

I Katrineholms kommun utgår vårt arbete från de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är samlade i FN:s Agenda 2030 Länk till annan webbplats..

I arbetet med betande djur och betesmarker är vi med och bidrar till att uppnå följande mål:

Vi arbetar mot mål 3 hälsa och välbefinnande och mål 15 ekosystem och biologisk mångfald. Till höger i bild syns logotype för de globala målen. 

Discgolfbanan - mer fakta

Här har vi samlat frågor och svar om discgolfbanan och betesprojektet.

Hur lång är banan?

Banan har 18 hål och är cirka två kilometer lång.

Hur ser banan ut?

Katrineholms discgolfbana har 18 hål och är cirka två kilometer lång. Den går genom skog, hag- och betesmark med träd, buskar, höjdskillnader, sly och ängar. Vid banan finns betande djur.

Varför är det hagar runt vissa hål?

Sommaren 2021 och 2022 testar vi att ha betande får i en stadsnära hage. Syftet är att öka den biologiska mångfalden. Hagen är i ett område som tidigare varit betesmark som vi nu vill återställa. Samtidigt hjälper fåren till att hålla landskapet öppet – vilket gynnar discgolfbanan som behöver vara fri från sly och högt gräs. Fåren bor vid banan på prov – projektet kommer att utvärderas.

Varför är det får i hagen?

Fåren behöver nytt bete över sommaren och marken runt discgolfbanan behöver betas. Betande djur bidrar till att öka den biologiska mångfalden. Flera växter och djur trivs extra bra med just får i närheten.

Behöver jag vara rädd för fåren?

Fåren trivs i hagen men är ganska skygga så de kommer hålla sig undan så risken att råka kasta discen på fåret är inte stor. Du som är discgolfspelare behöver inte vara rädd för att störa dem eller att de kommer nära dig. Skulle fåren precis befinna sig vid korgen du tänkt kasta vid så gå fram till fåren så flyttar de på sig.

Det är bajs på tee?

Fåren betar i hagen och bajsar också där de känner för det. Det kan innebära att det hamnar fårbajs på tee (utslagsplatserna). Vi förstår att det är ett problem och vi arbetar på att lösa det. Skulle tee inte vara ren när du kommer dit så använd sopkvasten vid utkastningsplatsen och sopa bort bajset.

Fåren betar precis vid tee?

Våra betande vänner är skygga av sig och kommer med största sannolikhet att flytta på sig när du kommer.

Fåren är i vägen – de är vid korgen jag ska kasta i?

Skulle fåren precis befinna sig vid korgen du tänkt kasta vid så gå fram till fåren så kommer de att flytta på sig.

Ska fåren alltid vara här?

Just nu testar vi att kombinera discgolf med en stadsnära hage. Projektet startade 2021 och pågår även sommaren 2022 och kommer sedan att utvärderas.

Banan känns inte helt klar?

Discgolfbanan är inte helt färdigställd och en del arbete återstår med att röja sly och göra den helt klar. Fler skyltar och vägvisning kommer att komma upp. På vissa ställen finns högt gräs och buskar kvar, vi är medvetna om det och arbetar för att banan ska bli så klar som möjligt. Vi har också lämnat några döda träd - anledningen är att dessa innehåller nytta insekter och kryp som gynnar den biologiska mångfalden.

Går det att ha tävlingar här?

Det går att anordna tävlingar på discgolfbanan. Kontakta föreningen för mer information.

Vem sköter om discgolfbanan?
Katrineholms Discgolfklubb sköter om banan tillsammans med Katrineholms kommun.

Vad är discgolf?

Discgolf är en kombination av frisbee och golf - nära naturen. Varje hål har en plats för utkast som kallas "tee" - där du startar. Du ska sedan med ett kast i taget nå målet på banan som är en korg. Vid varje startpunkt finns en beskrivning hur du ska göra för att ta dig till målet vid just det hålet. Hindren består av träd, buskar, stenar och höjdskillnader.

Varför gör vi det här?

Med den nya discgolfbanan hoppas vi att ännu fler kan upptäcka och njuta av området på ännu fler sätt. Folkhälsan är viktig, ju fler som upptäcker naturen och motionerar – desto bättre. Vi vill också förstärka den biologiska mångfalden i området genom att återskapa den tidigare betesmarken som funnits här. I Katrineholms kommun utgår vårt arbete från de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är samlade i FN:s Agenda 2030 Länk till annan webbplats..

En person slänger en disc mot discgolfkorgen.
Foto: Josefine Karlsson