/

Sotning

Det är skillnad på sotning och brandskyddskontroll. Sotning görs av en skorstensfejare. Brandskyddskontrollen ska utföras av en skorstensfejarmästare eller en skorstenstekniker.

Ansvar för sotning

Kommunen har ansvar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Katrineholms kommuns entreprenör för sotning är Skorstensfejarna, telefon 010-495 21 60.

Vad kostar sotningen?

Kostnaden för att sota i Katrineholms kommun hittar du i sotningstaxan på kommunens sida för styrande dokument i taxor och avgifter punkt 4-06 Sotningstaxa.

Hur ofta behöver jag rengöra skorstenen?

Hur ofta du behöver rengöra, sota, din skorsten hittar du i det som kallas för sotningsfrister i styrande dokument under ordningsföreskrifter 2-05 Sotningsfrister.

Sotning av egen fastighet

En fastighetsägare som gått en utbildning hos räddningstjänsten i Sörmland kan få tillåtelse att rengöra sin egen fastighet. Ansökan sker då hos Västra Sörmlands Räddningstjänst.

Vill du veta mer? Kontakta Marcus Asplund på kommunens räddningstjänst på telefon 0150-576 58.