/

Stöd och hjälp till företag

Vårt jobb är att skapa förutsättningarna för att du ska kunna driva ditt företag så enkelt och hållbart som möjligt, med fokus på framtiden. Så här kan vi hjälpa dig som etablerad och blivande företagare.

Näringslivsutvecklare Zana Zgog, Samhällsbyggnads- och näringslivschef Magnus Runesson och Marie Bergeås mark och exploateringschef.
Näringslivsutvecklare Zana Zgog, Samhällsbyggnads- och näringslivschef Magnus Runesson och Mark och exploateringschef Marie Bergeås.

Vi hjälper dig

Vi hjälper etablerade och blivande företagare att hitta de rätta vägarna och kontakterna bland företag, kommun, myndigheter och organisationer.

Vi kan hjälpa dig i frågor som rör:

  • myndighetsutövning
  • regler och tillstånd
  • mark och lokaler
  • information om näringslivet
  • nätverk
  • förmedling till andra aktörer och organisationer

Är du intresserad av etablering i Katrineholm? Kontakta oss så skräddarsyr vi ett besök för just dig och dina önskemål.

Näringslivsnytt

Näringslivsnytt tas fram av näringslivsenheten på Katrineholms kommun och innehåller nyheter, uppdateringar och goda exempel ifrån näringslivet. Vilket är en del i arbetet med att skapa en positiv utveckling för Katrineholm genom bland annat ett bättre näringslivsklimat, fler etableringar och en ökad sysselsättning.

Näringslivsnytt har information riktat mot näringslivet och samverkande aktörer. Näringslivsnytt läggs ut här och skickas ut till cirka 1300 mejladresser via vår databas. Den ges ut 10 gånger per år (ej december och juli).

Önskar du få nyheter och Näringslivsnytt till din mail?

Vill du få nyhetsbrev, inbjudningar och annan information från oss direkt via din mejl? Anmäl dig och dina uppgifter till: zana.zgog@katrineholm.se
Ange ditt för- och efternamn, företags/-organisationsnamn, adressuppgifter och mejldress.

 

 

Näringslivsrådet - länken mellan kommun och näringsliv

Näringslivsrådet är en länk mellan kommun och näringsliv och leds av kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Christer Sundqvist (M).

Syftet med Näringslivsrådet är att bidra till att utveckla Katrineholms företagsklimat och att skapa bra förutsättningar för företagande.

-Näringslivsrådet har en bra blandning mellan ”stort och smått” och fördelat på flera branscher och företagsorganisationer.

-Kontakten mellan näringsliv, företagarrepresentanter och kommun är viktig när vi tillsammans bygger framtidens Katrineholm. Det är en ära att få leda denna grupp, säger Christer Sundqvist.

 

Viadidakt erbjuder lokala utbildingar mot de yrken där kompetensbehovet är som störst

Viadidakt är vår kommunala vuxenutbildning i Katrineholm. Här satsar vi på att få hit de gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar som verkligen efterfrågas av näringslivet. Läs mer på Viadidakts webbplats och tveka inte att kontakta Campus Viadiakts samordnare om det är någon speciell kompetens som efterfrågas.