/

Bostadsanpassning

Bidrag för anpassning av bostad finns för att du ska kunna vara självständig i din bostad även om du har en funktionsnedsättning. Du kan bara få bidrag för åtgärder i en bostad där du bor fast eller långvarigt.

Vem kan få bidrag?

 • Du som har en bestående eller långvarig fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.
 • Du som regelbundet eller under en längre tid ansvarar för en person med funktionsnedsättning i din bostad.

Du kan inte få bidrag om du bor i så kallat särskilt boende. Då är det vårdgivaren som ska se till att det fungerar bra för dig.

Om problemet kan lösas med hjälpmedel som finns att ordinera, kan du inte få bostadsanpassningsbidrag. Om dina besvär är tillfälliga, som exempelvis. vid operation av en höft, kan du inte heller beviljas bidrag.

Vad kan du få bidrag till?

Du kan få bidrag för att anpassa och komplettera bostadens fasta funktioner efter dina behov. En fast funktion är det som du normalt inte tar med dig om du flyttar.

Exempel på anpassningar:

 • Duschplats i stället för badkar, tvätt- och torkfunktion på toalett
 • Hiss, ledstänger/räcken, ramper
 • Spisvakt
 • Stödhandtag
 • Ta bort trösklar

Bidrag kan också lämnas för reparation, besiktning eller annat underhåll av tidigare beviljad bostadsanpassning. Du kan läsa mer längre ner.

Så här ansöker du om bostadsanpassning

 1. Kontakta din fastighetsägare och fråga om de godkänner anpassning av bostaden.
  Samtliga fastighetsägare måste godkänna anpassningen.
  Om du till exempel äger en bostad med din sambo, måste även sambon godkänna anpassningen. Bidrag ges inte om fastighetsägaren säger nej till anpassning eller vill att du återställer vid flytt.

 2. Ansök om bostadsanpassning genom att hämta blankett Länk till annan webbplats. i vår e-tjänst.

 3. Bifoga intyg om din funktionsnedsättning.
  Intyg utfärdas vanligtvis av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Intyget ska visa hur funktionsnedsättningen påverkar din möjlighet att använda bostaden.
  I vår e-tjänst finns blanketter för intyg om spisvakt och dosa till befintlig dörrautomatik Länk till annan webbplats..

 4. Vid ansökan om större anpassningar ska du bifoga kopia på offert/kostnadsberäkning och ritning eller annan teknisk dokumentation.

Handläggning och beslut

När handläggaren utrett din ansökan får du ett skriftligt beslut.
Större åtgärder kräver längre handläggningstid och i vissa fall beslut av vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott.

Vem beställer anpassningen?

Om du beviljats bidrag väljer du själv hantverkare och beställer arbetet.
Hantverkaren ska vara behörig och ha F-skattsedel.

Bidraget kan inte kombineras med ROT-avdrag.

Hur betalas anpassningen?

Hantverkaren skickar fakturan till dig.
Du skickar en kopia på fakturan samt kontouppgifter till kommunens handläggare.
Därefter sker utbetalning till ditt bankkonto, så att du kan betala din faktura.

Har du frågor kontakta handläggaren för bostadsanpassningsbidrag.

Du som beviljats bostadsanpassning äger själv anordningen eller inredningen.

Du kan beviljas bidrag om slitaget är större än normalt på grund av din funktionsnedsättning eller om anpassningen är teknisk (exempelvis hiss, dörröppnare, tvätt- och torkfunktion på toalett).

Så här gör du om din anpassning går sönder eller behöver service:

 1. Felanmäl till den firma du väljer.
 2. Invänta faktura från firman.
 3. Ansök om bidrag genom att hämta blankett i vår e-tjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta handläggaren för att få blankett hemskickad.
 4. Skicka ansökan till kommunen tillsammans med kopia av fakturan .

Du får ett beslut där det står vilken summa som beviljats och betalar själv fakturan.

Bidrag beviljas inte om felet beror på bristande underhåll eller felaktig hantering.
Kontakta kommunens handläggare om du är osäker på om du kan beviljas bidrag.

Det här gäller för hissar

Som ägare av en hiss är du skyldig att sköta hissen enligt reglerna i Boverkets författningssamling BFS 2012:11. Det innebär besiktning enligt leverantörens anvisning och fortlöpande underhåll.

Bidrag beviljas alltid för besiktning och service. I de flesta fall beviljas även bidrag för reparation.

Vi rekommenderar att du tecknar ett serviceavtal med en firma som regelbundet servar och besiktigar hissen enligt reglerna. Under garantitiden ska du alltid vända dig till den firma som installerat din hiss.

Kontakta kommunens handläggare om firman säger att reparationen kommer att bli kostsam eller att hissen behöver bytas ut.

Kontakt

Handläggare bostadsanpassning

Telefon: 0150-575 24

Telefontid: måndag-fredag klockan 10.00-11.30