/

Personligt ombud

Personligt ombud kan hjälpa dig som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning. Målet är att du ska återta makten över ditt eget liv genom att hitta och använda dina rättigheter i samhället

Så fungerar personligt ombud

Vi arbetar på ditt uppdrag. Vi har tystnadsplikt och skriver inte journaler. Verksamheten är fristående från myndigheter och sjukvården.

Vår uppgift är att tillsammans med dig identifiera och söka det stöd från samhället som du har rätt till. Det kan handla om ditt behov av vård, din ekonomi eller dina kontakter med olika myndigheter eller sjukvården.

Personligt ombud är gratis och frivilligt men är ingen insats som tar över eller ersätter myndigheters ansvar. Personligt ombud är ingen rättighet utan en möjlighet till ökad egenmakt.

Personligt ombud kan

  • Hjälpa dig att söka det stöd samhället har att erbjuda.
  • Ge råd och stöd i kontakten med olika myndigheter och sjukvården.
  • Påtala att dina hjälpinsatser från samhället behöver samordnas.

Vem kan få stöd av personligt ombud?

  • Du som är över 18 år och har en långvarig psykisk funktions­nedsättning.
  • Har omfattande svårigheter att få det dagliga livet att fungera.
  • Det krävs ingen remiss utan en individuell bedömning görs.

Hur möts vi?

Vi har kontor i Katrineholm och i Flen och om du vill kan vi även ha besöket på en allmän plats.

Du kan ta med dig en anhörig eller vän som stöd vid första besöket om de vill få information om vårt uppdrag.

Kontakta oss

För att få hjälp av personligt ombud kan du skicka e-post eller ringa.

Du kan också ta hjälp av någon anhörig eller en myndighets­kontakt vid första kontakten med oss.

Mejl

personligaombud@katrineholm.se

Telefon

Nås oftast mellan klockan 8-16 (med vissa avvikelser).

Jarmo Heinonen 0150-568 46
Mikael Stenberg 0150-568 47

Besöksadresser

Besök sker efter överenskommelse.