/

Värmepump

Planerar du att skaffa värmepump för mark, grund- eller ytvatten? Då ska du anmäla detta till samhällsbyggnadsförvaltningen. Påbörja inte installationsarbete förrän du fått svar på din anmälan.

Så här anmäler du

Du kan göra din kompletta anmälan direkt via vår e-tjänst för värmepump. Länk till annan webbplats.

Bra att tänka på

  • Om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde tillkommer extra krav på försiktighetsåtgärder. Inom ett vattenskyddsområde kan det nämligen vara förbud mot utvinning av värme eller kyla från mark, jord och ytvatten. Kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen eller Sörmland Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats. ifall du är osäker på om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde.
  • Tänk på att bifoga en tomtkarta/situationsplan med din anmälan och där anläggningens läge med borrhål och slangar ritats ut.
  • Tänk på att hål för bergvärme inte bör borras närmare än 10 meter från fastighetsgränsen.
  • Tänk på att om en del av anläggningen läggs på någon annans mark, eller närmare än 10 meter från grannens fastighetsgräns, ska ett skriftligt uttalande (yttrande) från grannen över anläggningens placering skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med din anmälan. Det här kan du göra via vår e-tjänst för yttrande över placering av värmepump. Länk till annan webbplats.

Använd en certifierad brunnsborrare

Att inrätta en värmepumpsanläggning kräver en anmälan eller ansökan om tillstånd enligt miljöbalken eftersom det kan finnas risk för att grundvattnet förorenas. I Katrineholms kommun är det krav på att man använder en certifierad brunnsborrare. Ett läckage av köldbärarvätskor kan påverka grundvattnet negativt. Borrhålen i sig kan vara transportväg för föroreningar ner till grundvatten och närliggande vattentäkter kan påverkas av själva borrningen, till exempel i form av grumling eller annan negativ påverkan.

Vad kostar det?

  • För handläggning av anmälan av berg- eller ytjordvärmepump tar vi ut en avgift på 2320 kronor (2024 års avgift).
  • För handläggning av tillstånd för berg- eller ytjordvärmepump tar vi ut en avgift på 3480 kronor (2024 års avgift).

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.