/

Upphandling

Alla kommunens inköp föregås av upphandling i enlighet med de lagar som gäller för offentlig upphandling.

Aktuella upphandlingar

Katrineholms kommun samverkar med Telge Inköp vad gäller kommunöverskridande ramavtal, egna ramavtal och objektsupphandlingar.

Sök i avtalskatalogen för aktuella upphandlingar Länk till annan webbplats.

Utbildning för att lämna anbud

Utbildningen riktar sig till leverantörer som behöver information om hur man lämnar anbud i Mercells (Wismas) verktyg TendSign. Här annonseras de flesta upphandlingar över direktupphandlingsgränsen.

Utbildning för att lämna anbud Länk till annan webbplats.

Övriga upphandlingar

Konstupphandlingar via konstpool.se

Utlysning av konstnärlig gestaltning till Djulö våtmark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Direktupphandling av: Psykologkonsultationer i ett ESF projekt.

Psykologen ska genomföra screening för psykisk ohälsa i syfte att kartlägga projektdeltagarnas svårighet att återgå till eller komma in på arbetsmarknaden.

Kontaktuppgifter för förfrågningsunderlag:
Senait Abraha, Projektledare på Viadidakt Stab och Service
senait-asmerom.abraha@viadidakt.se

Eventuella frågor kan ställas t.o.m. 14 september 2023.
Sista dag för lämnande av anbud är 18 september 2023.