/

Organisation

Katrineholms kommun är en av Sveriges 290 kommuner och är en politisk styrd organisation. De förtroendevalda har huvudansvaret för den kommunala verksamheten.

Politisk och kommunal organisation

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Här sitter våra folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.

Det är kommunfullmäktige som utser kommunstyrelsen och nämnderna som är uppdelade i olika verksamhetsområden. Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet mellan nämnderna. Varje förvaltning tillhör en nämnd.

Förvaltningarna utför det arbete som den politiska organisationen beslutat om. Kommundirektör Sari Eriksson är kommunens ledande tjänsteman.

Inom kommunens organisation finns flera kommunala bolag och förbund som ansvarar för sina specifika verksamhetsområden.

I dag är vi ungefär 3000 personer som på ett eller annat sätt arbetar inom den kommunala organisationen eller inom kommunens bolag.

I Katrineholms kommuns stadshus Gröna Kulle finns kommunens ledning. Stadshuset ligger på Fredsgatan 38 i Katrineholm.

Förtroendevalda

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Förtroendevalda i Katrineholms kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Information till dig som är förtroendevald