/

Viltvård

I Katrineholm finns ett rikt djurliv som lever i våra trolska barrskogar, frodiga lövskogar och på andra magiska platser. Vi göra många insatser för att skydda och ta hand om våra vilda djur. Vi kan också behöva utföra skyddsjakt om vilt skapar störningar i samhället.

Det här gäller just nu - fågelinfluensa

Rör inte vid döda djur och anmäl alltid en påträffad död fågel i vår app för Felanmälan som du hittar här på katrineholm.se

Fågelinfluensa är en sjukdom som främst påträffas bland vilda fåglar, men just nu cirkulerar även smittan hos tama fåglar i landet. Fåglarnas vårflytt innebär hög smittrisk i hela landet och det är därför mycket viktigt att skydda sina tama fåglar mot smitta.

Länsstyrelsen uppmanar till uppmärksamhet angående afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar. Den är inte farlig för människor eller andra djurslag. I vår nyhet kan du läsa mer om Länsstyrelsens uppmaning om du ser sjuka eller döda vildsvin eller har tamgrisar.

Att leva nära naturen

Vi har ett rikt djurliv med mycket vilt och många fågelarter. Några arter är ovanliga och i behov av särskilt skydd, de kallas för ansvarsarter. Andra arter är väldigt vanliga och kan skapa störningar om de kommer nära tätbebyggt område eller odlad mark. Beroende på situation så hanterar vi djuret på olika sätt. Ibland handlar det om att rädda vilt som fastnat i stängsel, omplacera till annan plats eller utföra skyddsjakt.

Vi hanterar vissa djur oftare än andra:

 • Rådjur
 • Hjortar
 • Älgar
 • Fiskmåsar
 • Grävlingar
 • Kanadagäss
 • Vildsvin
 • Kajor

Problem med vildsvin?

Det här kan du göra själv:

 • Mata inte fåglar på marken utan använd fågelbord. Ha fågelbord och kompost så långt ifrån huset om det går.
 • Se till att komposten du har i trädgården finns under lock eller i en behållare. Lägg inte ut matavfall öppet i trädgården.
 • Låt inte frukt och bär som ramlat på marken ligga kvar.
 • Sätt upp ett stängsel eller ett vitt snöre 20 till 25 cm över marken. Då tror vildsvinen att det är ett stängsel!

Problem med kajor?

Här kommer några tips från oss på vad du kan göra:

 • Mata inte fåglarna, lämna inte mat framme på balkongen, uteplatsen eller där du bor.
 • Se till att komposten du har i trädgården finns under lock eller i en behållare. Lägg inte ut matavfall öppet i trädgården.
 • Sortera dina sopor rätt och använd rätt kärl när du kastar dina sopor. Sortera matavfallet och lägg det i den gröna påsen.
 • Kasta inte sopor direkt i naturen, utan använd de papperskorgar och avfallsstationer som finns i kommunen.

Har du sett ett skadat djur eller vilt som skapar störningar?

Ibland fastnar rådjur eller andra djur i stängsel och kan behöva hjälp att komma loss. Klövvilt kan också skapa skador på odlad mark eller i trädgårdar.

Tipsa vår kommunjägare om problemet så ser vi vad vi kan göra.

Kontakt

Kommunjägare

Björn Granquist

Telefon: 0150-570 00 (via växel)