/

Arkiv och lokalhistoria

Arkiven är samhällets minne. Katrineholms kommunarkiv innehåller mycket för dig som vill veta mer om Katrineholm, ortens historia och alla de människor som bott här.

Här nedan ser du genvägar till vår e-tjänst för att beställa betyg och andra handlingar, samt en länk till databaser med fotografier och förteckningar. Mer information om hur du beställer fram handlingar och forskar finns längre ned på sidan.

Vad finns i kommunarkivet?

I kommunens centralarkiv förvaras och vårdas:

Totalt förvarar vi handlingar från närmare 1 000 olika myndigheter, företag, personer och andra arkivbildare. Du kan söka fram våra förteckningar via Nationella arkivdatabasen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Välj "Katrineholms kommunarkiv" i fältet "Förfarande institution. Om du vill lära dig mer om hur den offentliga förvaltningen varit organiserad historiskt rekommenderar vi varmt Beata Losmans "Förvaltningshistorik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." på Riksarkivets hemsida.

Kontakta kommunarkivet

Vill du veta mer om våra samlingar, kontakta oss på kommunarkivet@katrineholm.se eller via kommunarkivets e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vi har begränsade möjligheter att ta emot besök, men du kan i de flesta fall använda forskarrummet på Ängeln för att på plats studera arkivhandlingar som inte kan tillhandahållas digitalt.

De handlingar från kommunala myndigheter som förvaras i kommunarkivet är allmänna handlingar, som kan begäras ut med stöd av tryckfrihetsförordningen. I vissa fall kan handlingar eller enskilda uppgifter vara belagda med sekretess, vilket kan göra att handlingen eller uppgiften inte kan lämnas ut.

Nyare handlingar och information förvaras ute i den kommunala förvaltningen. Vilka handlingar som finns och hur de ska hanteras beskrivs i kommunens arkivreglemente och informationsplaner, som du hittar under "Styrande dokument".

De enskilda arkiven (föreningar, privatpersoner, företag) är i de flesta fall också tillgängliga för forskning, men omfattas inte av offentlighetsprincipen. Många av de enskilda arkiven hanteras i samarbete med Arkiv Sörmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Liten forskarguide

Kommunarkivet används ofta av studenter, forskare och historieintresserade privatpersoner. Här följer grundläggande information om hur du kan använda arkivet för olika syften.

Observera att arkivets personal inte har möjlighet att utföra forskning. Vi hjälper er däremot gärna att hitta rätt och att lämna ut efterfrågade förteckningar och handlingar. I vissa fall krävs lite mer "grävande". Du är då välkommen att själv studera arkivhandlingarna i vårt forskarrum på Ängeln (se nedan). Om handlingarna inte kan lämnas ut via forskarrummet finns möjlighet att boka tid för att besöka kommunarkivet.

Lite övergripande historik, artiklar, personporträtt med meda, relaterat till Katrineholm finns hittar du på sidan "Historia om Katrineholm"

Många händelser som berör hus och fastigheter sätter spår i arkiven. Vissa uppgifter förvaras hos kommunarkivet, medan andra får återsökas på annat sätt. Lite förenklat kan man säga att det ofta finns mer information om hus och platser i städer och tätorter, medan landsbygdens bebyggelse har varit mer oreglerad och därmed också mindre dokumenterad.

När du kontaktar oss med en fråga om ett hus eller en plats, tänk då på att lämna uppgifter om exempelvis:

 • Adress
 • Aktuell fastighetsbeteckning
 • Ev äldre fastighetsbeteckningar/adresser
 • Vilken typ av handlingar du är ute efter (foton, kartor, et c)

Kommunarkivets e-tjänst för förfrågningar har en särskild kategori för hus och fastigheter.

Handlingar i kommunarkivet

I kommunarkivet förvaras bland annat äldre ritningar, planhandlingar och kartor, fotografier, samt vissa tillstånd och beslut som rör fastigheter. De flesta som forskar om sitt hus är intresserade av äldre ritningar. Större delen av kommunens bygglovshandlingar är dock digitaliserade och efterfrågas enklast via Kontaktcenter. Ritningar över rivna hus finns dock i arkivet efter Katrineholms stad, Byggnadsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Även Stadsarkitektens arkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan vara av intresse. Samlingarna från Elin Håkansson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Jakob Perman och Elof Regrell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innehåller också mycket information om hus, platser och personer i Katrineholm.

TIPS: För att söka fram fler arkiv hos oss med relevanta handlingar, gå till Nationella arkivdatabasen  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(NAD), välj "Katrineholms kommun" som förvarande institution. Sök sedan på platsens namn, eller begrepp som byggnads*, stads*, fastighet* eller karta. Observera att förteckningarna i NAD inte innehåller detaljerade volymanmärkningar eller register. Kontakta kommunarkivet om du vill få en fullständig förteckning över ett visst arkiv.

Andra källor att utforska

Spår efter fastigheter och platser finns i väldigt många olika arkiv och andra källor. Några exempel ges nedan. För att komma vidare, läs gärna några av böcker som vi tipsar om!

Läs vidare

 • Clemensson, Per & Andersson, Kjell (2011). Börja forska kring ditt hus och din bygd / Per Clemensson, Kjell Andersson. Stockholm: Natur & kultur
 • Cserhalmi, Niklas (1998). Fårad mark: handbok för tolkning av historiska kartor och landskap. Stockholm: Sveriges hembygdsförb.
 • Lönnqvist, Olov (1973). Sörmlands karta genom fem sekler. Nyköping: Södermanlands hembygds- och museiförb.
 • Åberg, Erika (2022). Det sitter i väggarna: historien om ditt hus och hur du vårdar det. Stockholm: Norstedts


De människor som bor eller har bott i Katrineholmstrakten har ofta lämnat någon form av spår i arkiven. De vanligaste källorna för en släktforskare är dock äldre dokumentation av folkbokföring och skatteuppbörd. Det är handlingar som förts av kyrkan och staten och som alltså inte finns i de kommunala arkiven. 

När du kontaktar oss med frågor om en viss person, tänk då på att skicka med så mycket relevant information som möjligt. Exempel:

 • fullständigt namn
 • födelsedatum
 • adresser/platser där personen har bott
 • namn på föräldrar, vårdnadshavare, make/maka
 • precisera vilka uppgifter du efterfrågar: gäller det skolbetyg, information om faderskap och familjeförhållanden, fotografier eller något annat? Ju mer konkret och specifik fråga du ställer, desto bättre kan vi hjälpa dig.

Tänk på att inte skicka personnummer eller andra känsliga personuppgifter om levande personer via e-post, då det inte är tillåtet enligt dataskyddsdirektivet GDPR. Det går dock att kommunicera säkert via kommunarkivets e-tjänst när du loggar in med Bank-ID eller motsvarande.

Handlingar i kommunarkivet

Personen du forskar om har kanske gått i en kommunal skola eller haft kontakt med de sociala myndigheterna i Katrineholm. Du kan via Nationella arkivdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (NAD) söka fram arkiv från bland annat folkskolestyrelser, skolstyrelser, fattigvårdsstyrelser och socialnämnder som har haft verksamhet inom nuvarande Katrineholms kommun. I vissa fall kan det även finnas bevarade fotografier, eller handlingar från föreningar och företag där personen varit verksam.

Andra källor att utforska

Spåren efter en människa beror förstås i hög grad på var personen bodde, vad hen sysslade med och vilka myndighetskontakter som förekommit. Släktforskarföreningarnas hemsidor är en bra start för dig som just börjat dina efterforskningar. Där kan du också få tips på olika kommersiella digitala tjänster som utvecklats för just släkt- och personforskning.

Läs vidare

 • Clemensson, Per & Andersson, Kjell (2008). Släktforska steg för steg. 8. uppl. Stockholm: Natur & kultur
 • Johansson, Eva (2019). Kom igång med din släktforskning. [Sundbyberg]: Sveriges släktforskarförbund
 • Skogsjö, Håkan (2019). Släktforskning på riktigt. Lyrestad: Arkiv Digital


Många gymnasielever och högskolestuderande använder arkivmaterial för specialarbeten och uppsatser. Innan du kontaktar arkivet är det bra om du först har:

 • Formulerat en eller flera tydliga frågeställningar som du vill besvara genom forskningen.
 • Undersökt vilken litteratur och forskning som finns sedan tidigare. Många svar går att hitta genom böcker, artiklar och liknande referenser. Där kan du också se vilka arkiv som andra forskare har använt.
 • Gjort några första sökningar efter arkivmaterial i Kommunarkivet via databasen NAD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., välj "Katrineholms kommunarkiv" som förvarande institution.

Om du är osäker på hur du ska formulera uppsatsens syfte och frågeställning, kontakta i första hand din lärare eller handledare. I mån av tid kan kommunarkivets personal komma med förslag på ämnen och källor. Vi har också en mindre samling av tidigare skrivna uppsatser och avhandlingar.

Vi har begränsade möjligheter att ta emot besök, men det går oftast bra att beställa fram handlingar som du kan läsa i forskarrummet på kulturhuset Ängeln, där också biblioteket med Sörmlandsrummet finns.

Läs vidare

Digitala Vetenskapliga Arkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (DIVA)

Uppsatser.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Libris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., KB

Ängeln, Sörmlandsrummet


I Hermelinrummet - döpt efter feministen och folkbildaren Honorine Hermelin - på kulturhuset Ängeln finns ett forskarrum där besökare kan studera arkivhandlingar och lokalhistorisk litteratur i lugn och ro. Forskarrummet har öppet samma tider som kulturhuset Ängeln – inklusive möjligheter till så kallat meröppet. 

Så funkar det

 1. Kontakta kommunarkivet för att beställa fram arkivmaterial. Sök gärna själv först via arkivets förteckningar i Nationella arkivdatabasen (NAD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Välj”Katrineholms kommunarkiv” under ”Förvarande institution”.
 2. När du har beställt fram arkivmaterialet och fått en bekräftelse från kommunarkivet kan du läsa handlingarna i forskarrummet på kulturhuset Ängeln. Nyckeln hämtar du i bibliotekets informationsdisk.
 3. Återlämna nyckeln när du är klar och meddela kommunarkivet så tar vi tillbaka handlingarna till säkert förvar i vårt centralarkiv.

Tips: I kulturhuset Ängeln finns också Sörmlandsrummet med en rik samling litteratur med anknytning till Katrineholms kommun och Sörmland. Biblioteket har även många handböcker och facklitteratur som handlar om arkiv, släktforskning, historia kring hus och städer, med mera.