/

Katrineholms kommuns kemikaliearbete

Regeringen har satt som mål att Sverige ska ha en giftfri miljö Länk till annan webbplats. år 2020. Katrineholms kommun har tagit fram en kemikalieplan för hur vi ska göra Katrineholm till en giftfri kommun.

Bakgrund - giftfri miljö

Människor, djur och växter utsätts för farliga ämnen som sprids när varor, kemiska produkter och material tillverkas, används och blir till avfall. För att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas och minska.

Katrineholms kommuns kemikalieplan

Det övergripande målet för Katrineholms kommuns kemikalieplan är att minska
användningen av kemiska produkter och varor som innehåller farliga ämnen (inom kommunens verksamheter).

  • Kemikalieplanen har en vision att skapa ett offensivt och långsiktigt kemikaliearbete i Katrineholm.
  • Målsättningen är att skapa en vardag där varken människors hälsa eller miljön vi lever i ska påverkas negativt av de kemikalier vi omger oss med eller använder oss av.

Kemikalieplanen berör alla kommunala verksamheter, men med särskilt fokus på:

  • förskole- och fritidsverksamhet,
  • vård- och omsorgsverksamhet,
  • service- och teknikverksamhet,
  • samt fastigheter och byggnation.

Återvinning och avfall

I Katrineholms kommun kan du lämna allt från soffor och farligt avfall till kylskåp och trädgårdsavfall vid Vika återvinningscentra Länk till annan webbplats.l. Du kan även lämna ditt sorterade avfall till din närmaste återvinningsstation. Här kan du läsa mer om avfallshanteringen i Katrineholms kommun.

Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm