/

Miljö & klimat

I Katrineholms kommuns miljöarbete prioriterar vi områdena klimat,
vatten, god bebyggd miljö och biologisk mångfald. Här kan du läsa mer om vårt arbete.