/

Skicka faktura till kommunen

Katrineholms kommun tar i första hand emot elektroniska fakturor.

Skicka e-faktura

Katrineholms kommun förespråkar e-fakturor. E-faktura skickas i formaten Peppol 3 eller Svefaktura.

Vantjänst
CGI Sverige AB (BTX)

Elektronisk mottagaradress

  • PEPPOL-ID 0007:2120000340
  • GLN 7362120000340
  • Organisationsnummer 2120000340

Ni som inte kan leverera e-faktura

Detta alternativ används endast om du inte kan skicka en e-faktura.

Pappersfakturor skannas och skickas per mejl som e-postfakturor till kfaktura@katrineholm.se. Flera fakturor kan skickas i samma mejl. Varje faktura med bilagor måste levereras som en pdf eller tif-fil.

Orderreferens

När ni som leverantör mottar en inköpsorder via e-handelssystemet eller rekvisition ska ordernumret returneras i fakturan. Ordernumret har formen IN+datum+löpnummer, till exempel IN220601-1. Ordernummer placeras i InvoiceLine/OrderLineReference (Svefaktura). När orderreferens inte kan lämnas ska beställarreferens anges.

Beställarreferens

Beställaren ansvarar för att lämna en referens. Referensen skrivs med versaler och utan mellanslag. Referensen består av prefix ZX följt av 8 siffror. Totalt 10 tecken till exempel ZX12341234. Beställarreferens placeras i fältet RequisitionistDocumentReference (Svefaktura).

Att tänka på vid all fakturering

Fakturan ska vara ställd till Katrineholms kommun. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Obligatoriska uppgifter på fakturan:

  • Fakturareferens
  • Moms- eller organisationsnummer
  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum eller betalningsvillkor
  • Faktura- och momsbelopp

 

Kontakt

Ekonomi och upphandlingsavdelningens support

Telefon: 0150-48 80 05