/

Styrdokument för gymnasiet

Här har vi samlat gemensamma och enskilda styrdokument - planer och policies för Katrineholms gymansieskolor.

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning

Katrineholms kommun har som mål att öka måluppfyllelsen för våra elever. En ökad
målmedvetenhet hos eleverna bidrar till ökad motivation för lärande och en starkare framtidstro. Alla barn och elever, oavsett könstillhörighet och bakgrund, ska ha möjlighet till en bra utbildning och ges förutsättningar att nå goda resultat.

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning Pdf, 223.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan mot alkohol och droger

Gymnasieskolan i Katrineholm ska vara drogfri. Som elev får man inte befatta sig med droger och inte vistas på skolan i berusat/påverkat tillstånd. Med droger avses i denna handlingsplan narkotika, alkohol, dopingmedel och lösningsmedel/drivgas som sniffas.

Skolan ska verkar för ett aktivt samarbete mellan hem, elever, socialtjänst och polis för att i första hand förebygga missbruk, i andra hand tidigt upptäcka och vidta åtgärder mot drogmissbruk.

Handlingsplan mot alkohol och droger Pdf, 172.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan vid olycka och kris

Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål är allvarligt hotade. Krisen innebär en sådan situation där våra tidigare erfarenheter och reaktionssätt inte är tillräckliga för att vi ska bemästra situationen.

Erfarenheten visar att tidiga insatser i den naturliga miljön gör att de drabbade snabbare kan återgå till det normala, till att fungera som vanligt igen, efter en krisartad händelse.

Handlingsplan vid olycka och kris Pdf, 58 kB.

Jämställdhetsintegrering

Strategin är framtagen för att visa hur bildningsförvaltningen ser på jämställdhetsintegrering.

Strategi för hållbar jämställdhetsintegrering Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.