/

Kultur & aktiviteter

Forskning visar att socialt stöd och stimulans är bra för vår hälsa och har stor betydelse för vår förmåga att hantera svårigheter. Kultur är en friskvårdsfaktor som ger människor liv och värdighet.Ordet kultur betyder odling. Här ser vård- och omsorgsförvaltningen möjligheten att odla för ett gott liv på äldre dar.

Trubadur

Vi vet att musik stimulerar och lugnar oroliga människor. Katrineholms kommun har en anställd trubadur som åker runt på äldreboenden och underhåller. Det finns allsång och riktade program för personer med demenssjukdom.

Kulturombud

Kulturombud finns på alla kommunens vårdboenden och inom hemtjänsten. De arbetar för att ge varje individ möjlighet till stimulans och gemenskap i vardagen, individuellt eller tillsammans med andra.

Öppen verksamhet

På några av kommunens vårdboenden finns personal som speciellt arbetar med att erbjuda olika aktiviteter och kulturinslag för att stimulera de boende. Oftast finns särskilda lokaler för denna verksamhet.

Frivilliga nätverk

Det finns frivilliga sociala nätverk på kommunens vårdboenden, inom hemtjänsten och på Anhörigcentralen. Det är frivlliga personer som engagerar sig i olika sociala aktiviteter och arrangemang.

Aktiviteter

På boenden för äldre ordnas återkommande aktiviteter. Detta ger möjlighet till en social samvaro i vardagen. Det kan vara kaffestunder, musikunderhållning, utflykter, utställningar, taktil stimulans, hobbyverksamhet och promenader.
Aktiviteter ges både enskilt och i grupp.

Inom hemtjänsten anordnas Hemtjänstcaféer för de äldre som bor i eget boende.

Vissa aktiviteter sker i samverkan med olika frivilligorganisationer, Svenska kyrkan och andra kommunala förvaltningar. Exempel är äldrekulturveckan på hösten, sommargudtjänst och adventsgudstjänst.

Fritidsassistent

För att samordna dessa verksamheter har vård- och omsorgsförvaltningen anställt en fritidsassistent på halvtid.

För dig som har hemtjänst anordnar vi Café-stunder i Anhörigcentralens lokaler.

Adress

Drottninggatan 21, Katrineholm.

Tider hösten 2023

Fredagar klockan 14–16:

  • 29 september
  • 27 oktober
  • 24 november
  • 15 december

Vi ordnar någon form av underhållning.

Kaffe med dopp serveras till självkostnadspris på 50 kronor.
Vi kan tyvärr inte ta emot mynt.

Anmälan

Anmäl gärna att du kommer på telefon 0150-568 28 eller 0150-578 60.

Välkommen!

Frivilliga och kulturombud inom hemtjänsten

Kontakt

Fritidsassistent

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon: 0150-568 28