/

Invasiva arter

Invasiva arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och där de sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Katrineholms kommun ansvarar för att bekämpa invasiva arter på egen mark. Övrig mark ansvarar du som fastighets- eller markägare för.

Invasiva arter hotar vår biologiska mångfald

Invasiva arter är ett av våra största hot mot den biologiska mångfalden. De tar över, konkurrerar ut andra arter och skadar våra ekosystem.

Till invasiva arter räknas bland annat

 • Blomsterlupin
 • Gul skunkkalla
 • Jätteloka
 • Jättebalsamin
 • Kanadensiskt gullris
 • Parkslide
 • Vresros

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om invasiva främmande arter.

Så här gör du om du upptäcker en invasiv art

Om du hittar en invasiv art ska du:

 1. Rapportera in fyndet via invasivaarter.nu Länk till annan webbplats..
 2. Besöka Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats. för att ta del av aktuell information om hur du ska hantera eller bekämpa just den invasiva arten du upptäckt.

Så här slänger du en invasiv växt

 • Packa alltid växtdelarna i dubbla tätt förslutna säckar.
 • Åk till en bemannad återvinningscentral. I Katrineholm är det Vika återvinningscentral Länk till annan webbplats. som gäller.
 • Kontakta personalen på plats och säg att du ska slänga en invasiv växt. Personalen visar dig i vilken container du ska slänga dina säckar i.
 • Släng aldrig invasiva växter i komposten eller bland trädgårdsavfall.
 • Transportera aldrig avfallet öppet (exempelvis i ett öppet släp).
 • Släng aldrig växtavfall från invasiva växter i naturen.

Se filmen från Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats. Den visar hur du tar hand om avfallet från invasiva arter på bästa sätt.

Så här arbetar vi med bekämpning av invasiva arter

Vi ansvarar för att bekämpa invasiva växter på kommunens egen mark enligt Naturvårdsverkets rekommendationer. Övrig mark ansvarar du som fastighets- eller markägare för.

 • Unga hjälper oss att bekämpa kanadensiskt gullris genom ferieanställningar.
 • Vi låter parkslide växa i fred för att riskera att inte sprida den mer.
 • På platser där parkslide växer informerar vi istället om växten och risken för spridning (via skyltar).


[Syntolkning: Invasiva växter är växter som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och där de sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. De är också ett hot mot den biologiska mångfalden. De tar över, konkurrerar ut och skadar våra ekosystem.
De exempel vi lyfter i filmen är:

 • Jätteloka
 • Jättebalsamin
 • Kanadensiskt gullris
 • Parkslide

Vi berättar också om att du kan rapportera in fynd via invasivaarter.nu samt att det viktigaste du kan göra är att inte sprida invasiva växter till nya platser. Vi berättar hur du känner igen parkslide samt hur vi arbetar med ferieanställningar för ungdomar som bekämpar kanadensiskt gullris och att vi i Katrineholms kommun låter parkslide växa i fred på kommunens mark för att inte sprida den ytterligare.]

Bra att veta

Om du misstänker att du har en invasiv växt på din mark ska du som markägare hantera eller bekämpa den enligt naturvårdsverkets rekommendationer Länk till annan webbplats..

Om du upptäcker en invasiv växt på någon annans mark kan du rapportera fyndet på invasivaarter.nu Länk till annan webbplats. och därefter antingen kontakta markägaren eller Länsstyrelsen i Södermanland Länk till annan webbplats. som är ansvarig tillsynsmyndighet.

Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm