/

Vad gör Socialtjänsten?

Socialtjänsten arbetar för barns bästa och hjälper många familjer och vuxna personer som behöver stöd. Du kan få olika hjälp och stöd enligt de lagar som finns i Sverige. Nästan all hjälp som socialtjänsten arbetar med, bygger på att en person själv vill ha och söker stöd.

I Socialtjänsten i Katrineholm arbetar socialsekreterare, socionomer och andra rådgivare med särskild kunskap om barns behov. I deras arbete ingår att verka för att barn och unga växer upp tryggt. Många familjer och enskilda personer får hjälp av socialtjänsten på olika sätt. Det kan till exempel handla om att stötta när någon mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk eller hjälpa till när en person utsätts för våld eller övergrepp.

Många insatser görs för att det ska bli bättre hemma. För många innebär kontakten med Socialtjänsten att man kommer överens om vilket stöd som passar bäst och ibland är det olika stöd från flera enheter som ges till den enskilda personen eller familjen.

Alla har rätt att söka stöd eller skydd och det gör du enklast genom att själv kontakta kontakta socialtjänsten och berätta om sin situation. Enskilda personer, barn och föräldrar kan höra av sig till socialtjänsten för att få hjälp.

Den som misstänker att ett barn far illa kan göra en orosanmälan för barnet.

Lättare svenska om Socialtjänsten

Socialtjänsten finns i alla kommuner. De jobbar för att alla ska ha det bra. Om du inte har det bra, kan du få stöd och hjälp. En del kallar Socialtjänsten för SOC. Det är samma sak.

Vi har ett särskilt viktigt ansvar för att barn och ungdomar ska ha det bra när de växer upp.

På socialtjänsten jobbar socialsekreterare. Deras jobb är att föreslå olika sorters hjälp. Om en vuxen eller barn i en familj behöver hjälp, är det ganska vanligt att de andra i familjen också behöver det. Socialsekreterarna måste alltid lyssna på barnen för att det ska bli så bra som möjligt för dem.

Arbetet för barn & unga

För barn och unga är socialtjänstens viktigaste uppgift att ge deras föräldrar hjälp och stöd som de behöver för att ta hand om sitt eller sina barn enligt dessa lagar.

Föräldrar eller barn kan själva kontakta socialtjänsten för att få hjälp, men det kan också vara en annan person som är orolig för en familj eller ett barn och ber socialtjänsten att hjälpa dem.

Om socialtjänsten tror att hjälp behövs görs en utredning för att ta reda på om barnet och familjen verkligen behöver mer hjälp. Socialtjänsten tänker alltid på barnets bästa.

På sidan Barn & unga som far illa finns information om hur du anmäler oro för barn och unga och vad som händer efter en orosanmälan.

Behöver du hjälp?

Vi har många verksamheter inom Socialtjänsten och Katrineholms kommun som på olika sätt kan hjälpa dig. Klicka på någon av länkarna nedan för att komma just till den verksamhet du vill veta mer om eller söka stöd från.

Anhörigstöd

Beroende och problem - Mercur

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Familjerätt och vårdnadsfrågor

Mottagningsgrupp - orosanmälan

Relationsvåldsteamet - våld i nära relation

Stöd till familjer hos Familjeteamet

Ungdomsmottagningen och Ungdomsteamet

Vi erbjuder också många andra stödfunktioner till dig som behöver hjälp. På vår sida som heter här kan du få råd och stöd hittar du fler kontaktuppgifter.

Vill du hitta kontaktuppgifter och information om öppettider för vårt förvaltningskontor? På vår sida för kontakt finns mer information.