/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan större påverkan på framkomligheten finns inte med.
Sidan uppdaterades 22 november 2023.

Asfaltering & beläggningsarbeten

Under november utför Peab flera kortare beläggningsarbeten i Katrineholm. Vissa är färdiga på en dag. Platser som berörs är Talltullen, Lövåsen-området och gator på söder.

Så här påverkas trafiken

Under beläggningsarbetet kommer trafikvakter vara på plats. Vid behov sker omledning av trafiken. Var beredd på att det kan bli vissa väntetider i trafiken eller att du får ta en annan väg än tänkt. Följ aktuell vägvisning och instruktioner från personal på platsen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning.

När: Arbetet pågår under november.
Utförare: Peab.
Kontakt: Enheten Gata/Anläggning på service- och teknikförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Bondegatan - ny belysning

Nu ökar vi tryggheten genom att förbättra belysningen på gång- och cykelvägen på Bondegatan.

Så här påverkas trafiken

Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden. Tidvis kan viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan

Arbetet beräknas starta under hösten 2023 och kommer vara helt klart under våren 2024.

Mer information och kontakt

Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Dalvägen - ny gång- och cykelväg

Vi bygger en ny gång- och cykelväg så du kan ta dig säkrare och tryggare till exempelvis Värmbols IP. Vi kommer också skapa trafiksäkra passager över Värmbolsvägen och mellan de olika fotbollsplanerna, projektet innebär även ny belysning.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer inte att påverkas i så stor omfattning men viss störning kan ske. Framförallt kommer påverkan då vara vid trafiksäkerhetsförbättringar på Värmbolsvägen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. Följ aktuell skyltning på platsen.

Tidplan: Arbetet beräknas vara klart under våren 2024.
Kontakt: Markus Mellstrand, projektledare infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Kyrkogårdsvägen - ny gång- och cykelväg

På norra delen av Kyrkogårdsvägen kommer vi att anlägga en gång- och cykelväg i grus.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer inte att påverkas i så stor omfattning men viss störning kan ske. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan: Arbetet pågår och beräknas vara klart under hösten 2023.

Kontakt: Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Lövåsenområdet - ledningsarbeten

Vi fortsätter att utveckla Lövåsen-området i Katrineholm. Sörmland Vatten kommer som del i det att förnya och uppdatera ledningsnätet för vatten, spillvatten och dagvatten med start i april. Syftet är att förbereda området för kommande exploateringar.

Så här påverkas trafiken

Ledningsarbetet startar i början av april och kommer att pågå till sista november. Arbetet innebär att endast ett körfält är öppet på Österleden i perioder/etapper. Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden men vid behov regleras med trafikljus. Följ aktuell vägvisning och trafikljus.

Gång- och cykelbanan påverkas inte av arbetet och därför kan gående och cyklister passera arbetsområdet via ordinarie gång- och cykelväg.

Tidplan: 3 april - 30 november.

Kontakt: Sörmland Vatten, telefon: 0150-800 100 (kundservice) webb: sormlandvatten.se Länk till annan webbplats.

Norrköpingsvägen, ny gång- och cykelbana

Nu ökar vi tryggheten och trafiksäkerheten genom att bygga en gång- och cykelbana för dig som vill gå eller cykla mellan Djulö och Talltullen längs med Norrköpingsvägen. Vi sänker också hastigheten från 80 km/h till 60 km/h.

Så här påverkas trafiken

Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden. Tidvis kan viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning eller trafikvakters hänvisning på plats. Kom ihåg att visa hänsyn till personalen som arbetar på plats och passera alltid arbeten försiktigt.

Gående och cyklister som rör sig mellan Talltullen och Djulö hänvisas till Djulö allé då det inte finns någon befintlig gång- och cykelväg längs med Norrköpingsvägen idag.

Tidplan

Arbetet startar i november 2023 och kommer vara helt klart under våren 2024.

Mer information och kontakt

Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Nästorpsgatan - ny gång- och cykelväg

Vi bygger en ny gång- och cykelväg för dig som bor i närheten av Nästorpsgatan och för dig som ska ta dig till Stensättersskolan så att du har en trygg väg till och från skolan. Gång- och cykelbanan kommer att gå mellan förskolan Guldregnet och Stensättersskolan.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer inte att påverkas i så stor omfattning men viss störning kan ske. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. Följ aktuell skyltning på platsen.

Tidplan: Arbetet beräknas vara klart under hösten 2023.
Kontakt: Jenny Hollström, projektledare strategi och infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Stora Malmsvägen - kollektivtrafikåtgärder

Vi kommer att anlägga ett nytt väderskydd på hållplats Lyktan och komplettera med fler refuger längs med Stora Malmsvägen.

Så här påverkas trafiken

Arbetet innebär att det tidvis kan ske viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan

Arbetet beräknas vara klart november 2023.

Mer information och kontakt

Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Talltullen - vägarbeten i rondeller

Under vecka 48 tisdag-torsdag utför Peab reparationer och trafiksäkerhetsåtgärder i Talltullen i Katrineholm på dagtid. Observera att tiden kan ändras på grund av väder.

Så här påverkas trafiken

Under arbetet kommer trafikvakter vara på plats. Var beredd på att det kan bli vissa väntetider i trafiken eller att du får ta en annan väg än tänkt. Följ aktuell vägvisning och instruktioner från personal på platsen. Kom ihåg att visa hänsyn till personalen som arbetar på plats och passera alltid arbeten försiktigt. Tänk på att trafiken är deras arbetsplats och att vi gemensamt bidrar till en trygg trafikmiljö. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning.

När: Arbetet pågår dagtid tisdag, onsdag och torsdag under vecka 48.

Utförare: Peab.

Kontakt: Projektledare infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Valla - asfaltering

Under våren, sommaren och hösten kommer vi att asfaltera flera gator i Valla. Anledningen är att vi behöver byta ut den gamla asfalten och lägga ny.
De gator som berörs är:

 • Björkövägen - sträckan från Vasavägen till Värmlandsgatan.
 • Oppundavägen sträckan från Värmlandsgatan - Dalagatan.
 • Dalagatan.

Så här påverkas trafiken

Under våren och sommaren kommer arbetsfordon att röra sig i området och arbetet kan orsaka visst buller. Vid olika tillfällen kommer trafiken stängas av tillfälligt. Följ aktuell skyltning på plats och var förberedd på att det kan bli lite väntan vid in- eller utfart till fastigheter på gatorna som asfalteras. Prata med personal på plats om du behöver passera arbetsområdet när arbete pågår.

Du kan hjälpa oss!

Bor du längs med gatorna och har en häck som gränsar mot trottoaren eller vägen? I så fall vill be dig om hjälp! Kan du klippa din häck så att den inte växer över tomtgränsen och ut i gatan? Häckar som växer över tomtgränsen och ut på trottoaren eller vägen försvårar vårt arbete. Kanske har du leksaker eller förvaring som gränsar till vägkanten? Om du har möjlighet - flytta gärna fotbollsmål och liknande längre in på tomten.

Tidplan

Arbetet planeras att starta under vecka 10 och avslutas under hösten 2023.

Mer information och kontakt

Har du frågor om arbetet? Hör av dig till:
Andreas Larsson, arbetsledare service- och teknikförvaltningen
Telefon: 0150-570 00 (växel), vardagar klockan 8-16

Vasavägen - förbättrad trafiksäkerhet

Nu ökar vi trafiksäkerheten på Vasavägen i korsningen med Prins Bertils gata.

Så här påverkas trafiken

Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden. Tidvis kan viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan

Arbetet beräknas vara färdigt under hösten 2023.

Mer information och kontakt

Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Vingåkersvägen - Rönngatan

Under våren och sommaren och hösten gräver vi nya ledningar i området och gör om delar av Vingåkersvägen för att öka trafiksäkerheten. Det innebär bland annat att gång- och cykelbanan kommer att flyttas till andra sidan vägen och att gatan blir smalare. Vi räknar med att vara klara under hösten 2023.

Vecka 36-41 är korsningen Vingåkersvägen/Rönngatan stängd på grund av ombyggnad för trafik som ska svänga in till området. Använd istället Värmbolsvägen för infart till Rönngatan. Du som ska köra ut från området kan fortfarande köra ut i korsningen.

Det här gör vi

Arbetet sker i etapper och vi gör det tillsammans med Tekniska verken.

 • Sträckan inre Vingåkersvägen - Rönngatan kommer att vara avstängd i perioder. Vi tar ett kvarter i taget.
 • Busshållplatser kommer att stängas av tillfälligt och flyttas under tiden för arbetet. Mer information från Sörmlandstrafiken kommer att finnas på de berörda hållplatserna i god tid.
 • Vi kommer vi att gräva om ledningar i området och byta ut gamla ledningar till nya.
 • Flytt av gång- och cykelbanan till motsatta sidan av vägen (i direkt anslutning till gräsremsan).
 • Gatan kommer att bli smalare, för att bredda GC-banan och öka trafiksäkerheten för gående och cyklister.
 • Vi kan behöva stänga av elen i kortare perioder

Så här påverkas trafiken

Vi hoppas du har överseende med arbetet som kan innebära vissa störningar för dig som bor i området. Vid olika tillfällen kommer trafiken stängas av tillfälligt eller i längre perioder. Följ aktuell skyltning på plats och var förberedd på att det kan bli lite väntan om du ska in eller ut ur en fastighet. Prata med personal på plats om du behöver passera arbetsområdet när arbete pågår.

Gående och cyklister kommer att kunna passera området på ett trafiksäkert sätt under hela arbetet. Följ aktuell skyltning. Håll utkik efter tillfälliga busshållplatser och ändrade busstider, aktuell information om din resa finns på sormlandstrafiken.se Länk till annan webbplats.

Parkerar du i dagsläget din bil på inre Vingåkersvägen? Hitta gärna en ny parkeringsplats längs med gator i närområdet.

Så ökar vi trafiksäkerheten på din gata

 • Ny gång- och cykelväg som inte passerar korsningar
 • Förbättrad sikt
 • Färre utfarter mot Vingåkersvägen

Kontakt

Har du frågor om arbetet? Hör av dig till:

Markus Mellstrand, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0150-570 00 (växel), vardagar klockan 8-16

Johan Kuhlin, projektledare Tekniska Verken
Telefon: 013-20 80 00 (växel), vardagar klockan 8-16

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.