/

Styrdokument i förskolan

Här har vi samlat gemensamma och enskilda styrdokument - planer och policies för förskolan.

Likabehandlingsplaner

Alla förskolor måste ha en likabehandlingsplan enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagen ska värna barnens lika rättigheter och innebär att förskolan aktivt och målinriktat måste arbeta med att förhindra all kränkande behandling. Likabehandlingsplanen redovisar hur det arbetet går till.


Förskolan Asplunden (Sköldinge)

Likabehandlingsplan förskolan Asplunden 23-24 Pdf, 305.1 kB.

Förskolan Backa
Pdf, 322.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Likabehandlingsplan förskolan Backa 23-24 Pdf, 328.1 kB.

Förskolan Berguven
Likabehandlingsplan förskolan Berguven 23-24 Pdf, 302.3 kB.

Förskolan Bie
Likabehandlingsplan Bie förskola 23-24 Pdf, 365.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Förskolan Björkvik
Likabehandlingsplan förskolan Björkvik 23-24 Pdf, 341.5 kB.

Förskolan Borgen
Likabehandlingsplan förskolan Borgen 23-24 Pdf, 333.1 kB.

Förskolan Gersnäs
Likabehandlingsplan förskolan Gersnäs 23-24 Pdf, 365.9 kB.

Förskolan Guldregnet
Likabehandlingsplan förskolan Guldregnet 23-24 Pdf, 304.7 kB.

Förskolan Häringe
Pdf, 293.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Likabehandlingsplan förskolan Häringe 23-24 Pdf, 305.1 kB.

Förskolan Karamellen
Likabehandlingsplan förskolan Karamellen 23-24 Pdf, 372.5 kB.

Förskolan Karossen
Likabehandlingsplan förskolan Karossen 23-24 Pdf, 333.1 kB.

Förskolan Mysak
Likabehandlingsplan förskolan Mysak 23-24 Pdf, 343.5 kB.

Förskolan Norrgården
Likabehandlingsplan förskolan Norrgården 23-24 Pdf, 366.3 kB.

Förskolan Näverstugan
Likabehandlingsplan förskolan Näverstugan 23-24 Pdf, 329 kB.

Förskolan Påfågeln
Likabehandlingsplan förskolan Påfågeln 23-24 Pdf, 343.6 kB.

Förskolan Räven
Likabehandlingsplan förskolan Räven 23-24 Pdf, 311.8 kB.

Förskolan Saltkråkan
Likabehandlingsplan förskolan Saltkråkan 23-24 Pdf, 343.7 kB.

Förskolan Stavstugan
Likabehandlingsplan förskolan Stavstugan 23-24 Pdf, 336.6 kB.

Förskolan Sörgården
Likabehandlingsplan förskolan Sörgården 23-24 Pdf, 336.6 kB.

Förskolan Tjädern
Likabehandlingsplan förskolan Tjädern 23-24 Pdf, 302.3 kB.

Förskolan Trädgården
Likabehandlingsplan förskolan Trädgården 23-24 Pdf, 333.3 kB.

Förskolan Ängstugan
Likabehandlingsplan förskolan Ängstugan 23-24 Pdf, 342.9 kB.

Förskolan Örnen
Likabehandlingsplan förskolan Örnen 23-24 Pdf, 343.6 kB.

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning

Katrineholms kommun har som mål att öka måluppfyllelsen för våra elever. En ökad
målmedvetenhet hos eleverna bidrar till ökad motivation för lärande och en starkare framtidstro. Alla barn och elever, oavsett könstillhörighet och bakgrund, ska ha möjlighet till en bra utbildning och ges förutsättningar att nå goda resultat.

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning Pdf, 223.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Jämställdhetsintegrering

Den här strategin är framtagen för att visa på hur bildningsförvaltningen ser på samt genomför jämställdhetsintegrering på ett hållbart sätt. I dokumentet hittar du vad som ligger till grund för strategin samt i slutet praktiska exempel på hur vi idag, 2019, gör för att integrera jämställdhetsarbetet.

Strategi för hållbar jämställdhetsintegrering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan för mottagande av nyanlända

Kommunen har genom Bildningsförvaltningen tagit fram riktlinjer för hur bemötandet av nyanlända barn och ungdomar skall genomföras.

Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn i förskola och förskoleklass Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.