/

Underhåll av gator & vägar

Här kan du läsa om vårt arbete med snöröjning, sandupptagning och belysning - och vilket ansvar du som fastighetsägare har inom tätbebyggt område.

Sandupptagning

Foto: Josefin Lundin

Gå direkt till:

Belysning

8100 gatubelysningslampor lyser upp våra parker, vägar, gator, konst och torg i Kartineholms kommun. Två gånger per år gör vi en extra kontroll av alla lampor, en gång i februari och en gång i augusti. Då tänder vi lamporna i tur och ordning och kollar om de är hela och åtgärdar eventuella fel.

Under perioden september till april gör vi dessutom kontroller av belysningen en gång per månad och ser över eventuella felanmälningar som kommit in. Vi lagar också det som är trasigt. För att se om lamporna fungerar så låter vi det lysa dagtid när vi är ute och jobbar.

Varför lyser det när det är ljust?

Våra gatubelysningsstolpar regleras efter när mörkret infaller om dagarna. Ibland händer det att lamporna lyser fast det inte är mörkt. Det kan bero på att vi gör kontroller av vår gatubelysning för att testa och se om det fungerar.

Var anmäler jag en trasig gatlykta?

Du kan antingen använda vår app för Felanmälan eller vår e-tjänst Felanmälan.

När kommer ni och lagar en trasig gatubelysningsstolpe?

Så fort vi har fått in en anmälan så planerar vi för att laga belysningen. Beroende på vad som orsakar att lampan är släckt tar det olika lång tid att laga felet. En trasig ljuskälla ska i sämsta fall ta en månad att laga i rådande rutin.

Fel som orsakar större mörkläggning än enstaka släckta lampor och kan vara orsak till trafikskador, kabelfel eller styrsystemfel lagas omgående. Det kan ta tid att finna felet och reparera det.

Fastighetsägarens ansvar

Äger du en fastighet i tätbebyggt område? Då finns det regler som du behöver känna till.

Som fastighetsägare ansvarar du bland annat för att:

  • Hålla gångbanor rena - du ska snöröja och sopa upp sand.
  • Häcken inte blir för hög vid korsning eller utfart så att det blir dålig sikt och skapar en osäker trafikmiljö för gång-, cykel- och biltrafikanter.
  • Häcken inte växer ut över tomtgränsen och därmed hindrar framkomligheten för gång och cykeltrafikanter eller påverkar vid vägarbeten.
  • Även vägmärken, gatunamnsskyltar och belysningsarmaturer ska hållas fria från häckar, buskar och träd.

Felanmäl till oss

Om du har behov av att uppmärksamma oss på exempelvis höga häckar, skadegörelse eller något annat är du välkommen att använda vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din app-butik. Med din hjälp kan vi snabbt åtgärda eventuella fel. Du kan även använda vår e-tjänst för felanmälan.

 

 

 

 

Klipp häcken rätt

Det är en härlig tid när det växer och frodas. Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda, och det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken och kan bli en trafikfara.

Öka trafiksäkerheten - rädda liv

Hjälp oss att öka trafiksäkerheten. För att förbättra sikt, framkomlighet, och underlätta gatuunderhållet (exempelvis vägarbeten, målning och grävarbeten), uppmanar vi alla fastighetsägare att beskära träd, buskar och häckar. Det är du som fastighetsägare som har ansvaret för att minska olycksriskerna och att sikten är god. Du ansvarar alltså även för att grenar och kvistar inte hänger ut över gatu- och parkmark.

Tänk på att vägmärken, gatunamnsskyltar och gatlyktor ska hållas fria från häckar, buskar och träd.

Höjd på häck och fri höjd över gång-, cykel- och körbana

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

  • Häcken bör inte vara högre än 80 centimeter över gatunivån vid korsning eller utfart.
  • Över en gångbana ska den fria höjden vara minst 2,5 meter.
  • Över en cykelbana ska den fria höjden vara minst 3,2 meter.
  • Över en körbana ska den fria höjden vara minst 4,6 meter.

Du som har utfart mot gata:

Bilden visar en garageutfart. Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm frångatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.


Du som har hörntomt:

Bilden visar vad som gäller för dig med hörntomt. Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.


Du som har tomt intill gata:

Bilden visar vad som gäller för dig som har tomt intill gata. Du som har en tomt ansvarar för att grenar och kvistar inte hängerut över gatu- och parkmark. Tänk på att vägmärken,gatunamnsskyltar och belysningsarmaturer ska hållas fria från häckar, buskar och träd. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns frihöjd för trafikanterna. Över gångbana, minst 2,5 meter.  Över cykelväg: minst 3,2 meter. Över körbana: minst 4,6 meter.

Du som har en tomt ansvarar för att grenar och kvistar inte hängerut över gatu- och parkmark. Tänk på att vägmärken,gatunamnsskyltar och belysningsarmaturer ska hållas fria från häckar, buskar och träd. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns frihöjd för trafikanterna. Över gångbana, minst 2,5 meter. Över cykelväg: minst 3,2 meter. Över körbana: minst 4,6 meter.

 

Träd och buskar växer:

Bilden visar hur mycket träd och buskar växer. För att behålla god sikt är det viktigt att du redan vid planteringstillfället föreställer dig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen.

För att behålla god sikt är det viktigt att du redan vid planteringstillfället föreställer dig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen.

 

Plantera på rätt ställe:

Bilden visar rätt placering när man ska plantera växter på sin tomt. Stora buskar och träd ska placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor ska placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Stora buskar och träd ska placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor ska placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. På vår sida för trafikinformation kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan större påverkan på framkomligheten finns inte med.

Kontakt

Felanmälan infrastruktur och offentlig miljö

Felanmälan dygnet runt: katrineholm.se/felanmalan
Telefon vardagar klockan 8-16: 0150-570 00
Telefon utanför kontorstid: 0150-571 69 (obs, endast för akuta ärenden)