/

Hemtjänst 

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg finns olika möjligheter till stöd i hemmet.

Hemtjänsten underlättar för äldre och personer med funktionsnedsättning att bo kvar hemma. Insatserna kan vara:

 • Inköp
 • Ledsagning (en person följer med dig på olika aktiviteter som du inte kan ta dig till på egen hand)
 • Matlåda levererad till hemmet
 • Personlig omvårdnad
 • Städning
 • Trygghetslarm
 • Tvätt.

Hemtjänsten arbetar utifrån ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt. Det innebär att vi uppmuntrar dig att själv göra det du klarar.
Vi stödjer dig i det du inte klarar genom att utföra sysslorna tillsammans utifrån dina förutsättningar. Vi motiverar och uppmuntrar dig till att göra egna val och själv bestämma över din vardag.

Ansöka om hemtjänst

För att ansöka om hemtjänst kontaktar du Vård- och omsorg Direkt. Telefonnummer finns längst ner på sidan.
Du kan även ansöka om hemtjänst i vår e-tjänst och blankett Länk till annan webbplats..

Handläggaren utreder din ansökan för att se om du har rätt till det du ansökt om.

Utredningen sker så fort som möjligt. Hur lång tid det tar beror på vilka uppgifter handläggaren behöver för att fatta ett beslut.

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på socialtjänstlagen och ditt individuella behov. 

Ansöka om stöd och hjälp i hemmet utan utredning och hembesök

Du som är över 70 år kan få stöd och hjälp i hemmet utan utredning och hembesök.
Det kallas för förenklat beslut.

Du kan få

 • Matlåda
 • Trygghetslarm
 • Hemtjänst service i form av städ, tvätt, inköp och promenader.

För att få dessa insatser utan utredning och hembesök måste du:

 • Vara över 70 år
 • Vara folkbokförd i Katrineholms kommun
 • Bo i ordinärt boende
 • Själv kunna delta i planering av dina hemtjänstinsatser
 • Om sökanden är maka, make eller sambo ska båda personerna uppfylla dessa krav.

Fritt val av utförare av hemtjänst

Du som beviljats hemtjänst kan välja vem som ska utföra din hemtjänst.

Det finns ett antal utförare att välja emellan. Alla utförare är godkända av kommunen. Vissa utförare erbjuder bara serviceinsatser medan vissa erbjuder både service- och omvårdnadsinsatser.

Valet omfattar alla former av stöd inom hemtjänsten, utom natt- och larminsatser. Dessa insatser utförs av kommunens personal.

Du kan välja eller byta utförare av hemtjänst i vår e-tjänst och blankett  Länk till annan webbplats..

Mer information om de olika utförarna av hemtjänst finns nedan.

Här hittar du information om de utförare av hemtjänst som är godkända av kommunen.
Klicka på utförarens namn så kan du läsa mer om företaget. Dokumenten öppnas i nya fönster.

Resultaten i brukarundersökningen är hämtade från Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och visar andel i procent. Kolada är den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner. Resultaten från Kolala uppdateras normalt en gång per år.

 

Utförarens namn och verksamhetsidé

Tjänster

Antal brukare (dec 2023)

Resultat i brukarunder-sökning (nov 2022)

Katrineholms Hemservice AB Pdf, 112.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Linnévägen 41
641 32 Katrineholm
Telefon: 0150-128 29

Vi har kunden i fokus och utformar insatserna efter kundens önskemål.
Ledord är omsorg, service och engagemang.

 • Service

47

Resultat saknas på grund av för litet underlag.

Katrineholms kommun Pdf, 75.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Upplandsgatan 2
641 80 Katrineholm
Telefon: 0150–578 00

Katrineholms kommun har en lång erfarenhet och kunskap av att arbeta med service och omvårdnad inom hemtjänsten. Våra insatser är flexibla och vi ger dig stöd till att leva ett självständigt liv. Du kan känna dig trygg med den omvårdnad och omsorg som
vi utför.

 • Omvårdnad
 • Service

642

Helhetssyn 87 %

Bemötande 96 %

Hänsyn till åsikter/önskemål 84 %

Lycka Omsorg AB Pdf, 134.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sandgatan 1 B
641 45 Katrineholm
Telefon: 070-050 31 36

Vår målsättning är att underlätta din vardag. Vi erbjuder dig som kund ett brett utbud av tjänster inom vård, omsorg och service. Alla med höga krav på trygghet och personlig omsorg.

 • Omvårdnad
 • Service

20

Resultat saknas på grund av för litet underlag.

Olivia Hemomsorg AB Pdf, 109.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Eriksbergsvägen 5
641 32 Katrineholm
Telefon: 0150-63 30 00

För oss är tillgänglighet, trygghet och inflytande tre viktiga hörnstenar. Vi arbetar med hemtjänst i små arbetslag, där du som kund har ett stort inflytande över din hemtjänst. Vi vill skapa trygghet för dig!
Hos oss får du en egen kontaktperson som tillsammans med dig planerar din vardag.
Du är viktigt för oss och vi har full fokus på dig som kund.
Våra ledord är att alltid vara kvalitativa, lyhörda, stolta och aktuella.

 • Omvårdnad
 • Service

81

Helhetssyn 93 %

Bemötande 97 %

Hänsyn till åsikter/önskemål 86 %

ProVerde Assistans Pdf, 79.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Fredsgatan 15 C
641 30 Katrineholm
Telefon: 0150-120 07

ProVerde Assistans är det lilla företaget med det stora hjärtat! Vi vill ge som kund den närhet, omtanke och trygghet du önskar i din vardag

 • Service

4

Resultat saknas på grund av för litet underlag.

Katrineholms kommun och alla företag som utför hemtjänst i kommunen använder nyckelfri hemtjänst. Det innebär att ditt befintliga låsvred byts ut.

Så fungerar låsen

Det nya låsvredet kan öppnas med hjälp av en särskild app i hemtjänstens mobiltelefoner eller med vanlig nyckel.
Det är samma app som personalen använder för att registrera besöken hemma hos dig. Det nya låset sitter på insidan av din dörr och syns inte utifrån.

Du ska fortfarande använda din vanliga nyckel för att låsa upp din dörr.

Ökad trygghet

Nyckelfri hemtjänst ökar tryggheten i och med att det minskar risken för att tappa bort nycklar.
Låsen registrerar också vem som var där och hur länge personen var där.
Det innebär en bättre kontroll av att du får hjälp enligt ditt beslut och större trygghet och säkerhet för både dig och personalen.
Det underlättar personalens arbete eftersom de inte behöver hålla ordning på en stor mängd nycklar, utan kan öppna med hjälp av en app i mobiltelefonen. 

Har du frågor?

Kontakta Vård och omsorg Direkt.

Här finns telefonnummer för dig som redan har hemtjänst och behöver komma i kontakt med ditt hemtjänstområde (dagtid klockan 7-16)

Katrineholms kommuns hemtjänstområden

Privata utförare

För dig som har hemtjänst anordnar vi caféstunder i Anhörigcentralens lokaler.

Adress hemtjänstcafé

Anhörigcentralen, Drottninggatan 21, Katrineholm.

Tider hösten 2024

Fredagar klockan 14-16:

 • 27 september
 • 25 oktober
 • 29 november
 • 13 december.

Vi ordnar någon form av underhållning.

Kaffe med dopp serveras till självkostnadspris. Vi kan tyvärr inte ta emot mynt.

Anmälan

Anmäl gärna att du kommer på telefon 0150-568 28 eller 0150-578 60.

Välkommen!

Frivilliga och kulturombud inom hemtjänsten

För dig som har hemtjänst

Sommarmusik på Igelkotten 2024

Gör ett avbrott i vardagen, kom och lyssna på underhållning.
Välkomna till Igelkottens grönområde. Där kan ni njuta av underhållning fyra onsdagar i juli.

Adress

Igelkottens grönområde, Hantverkaregatan 24.

Tider sommaren 2024

Underhållningen börjar klockan 14.00 följande onsdagar:

 • 3 juli - Anders, Agneta och Lisbeth
 • 10 juli – Lennart Johansson
 • 17 juli – Bullgubbarna
 • 24 juli – Lennart Johansson

Medtag gärna egen kaffekorg!

Träffpunkt Igelkotten hösten 2024

Gör ett avbrott i vardagen och kom till Träffpunkt Igelkotten! Vi har en trevlig stund tillsammans med möjlighet att träffa nya bekantskaper.

Det finns möjlighet att prova på att använda en iPad. Vi tittar på den tillsammans.
Om du är intresserad finns det möjlighet att låna hem en iPad och prova själv hemma. Det kan skapa nya möjligheter!

Vi fikar vi tillsammans till självkostnadspris.

Adress träffpunkt Igelkotten

Anhörigcentralen, Drottninggatan 21, Katrineholm.

Tider hösten 2024

Tisdagar klockan 14-16:

 • 27 augusti
 • 3, 10, 17 och 24 september
 • 1, 8, 15, 22 och 29 oktober
 • 5, 12, 19, 26 november
 • 3 december.

Frågor

Har du frågor kan du ringa 0150-568 28 eller 0150-578 60.

Välkommen!

Om en person ska vistas tillfälligt i Katrineholms kommun är det hemkommunen, där den enskilde är skriven, som beslutar om insatserna.

Vid tillfällig vistelse kan hemkommunen beställa att Katrineholms kommun ska verkställa beslutet om insatser.

Hemkommunen beställer insatsen enligt SoL/LSS vid tillfällig vistelse i på särskild blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och bifogar utredning och beslut.

Det är viktigt att uppgifterna kommer in i god tid före vistelsens början.

Hemkommunen ersätter Katrineholms kommun för den beställda insatsen utifrån den ersättningsnivå som Katrineholms kommun tillämpar för motsvarande insatser.

Kontakt

Vård och omsorg Direkt

Telefon: 0150-48 80 30

Telefontid: Måndag-fredag klockan 8-12 och 13-16
Besök: Upplandsgatan 2, Katrineholm
Länk till annan webbplats.