/

Bolag & kommunalförbund

Kommunen äger ett antal bolag. För vissa tjänster samverkar Katrineholm med andra kommuner i så kallade kommunalförbund.

Helägda bolag

Delägda bolag

Kommunalförbund