/

Kommunplan

För varje mandatperiod görs en planering där det framgår vad politikerna har för målsättningar och prioriteringar för perioden. Denna planering sammanställs i kommunplanen. 

Kommunplan - Planering för mandatperioden 2023-2026