/

Katrineholms Logistikcentrum

Katrineholms kommun har cirka 400 000 kvadratmeter verksamhetsmark där handel, logistik och verksamheter kan utvecklas.

Terminaler

På Logistikcentrum finns två terminaler för lossning och lastning av gods. Båda terminalerna är elektrifierade och kan ta emot fullånga tåg. Operatören på kombiterminalen är Dania Connect. Länk till annan webbplats.

Kontakt: 0150-36 35 77

Södra terminalen

Här finns en vagnslastterminal med en last- och lageryta på 20 000 kvadratmeter.

Norra terminalen

Här finns en kombiterminal med en last- och lageryta på cirka 65 000 kvadratmeter.

Vi har bästa läget för ditt företag

Inom en radie på 15 mil når vi i Katrineholm en tredjedel av Sveriges befolkning.

 • Norrköping: 40 minuter med bil, 21 minuter med tåg.
 • Stockholm Skavsta: 40 minuter med bil.
 • Linköping: 60 minuter med bil, 52 minuter med tåg.
 • Stockholm: 1,5h med bil, 57 minuter med tåg.
 • Örebro: 65 minuter med bil.
Karta med läget för KLC

Karta över läget för Katrineholm

Fördel Katrineholm

Vi är porten till Stockholmsregionen

51 % av Sveriges BNP, Bruttonationalprodukt.
44 % av Sveriges befolkning – 4,4 miljoner människor

Kort om Katrineholms logistikcentrum

 • En modern volymterminal
 • En modern vagnslastterminal
 • Fyra lastspår för tåg upp till 750 meter
 • Totalt 65 000 kvadratmeter tillgänglig lastyta
 • Deltaljplanelagd mark att exploatera
 • En modern nod för ett effektivt godsflöde
 • En smart hub i korridoren Skandinavien till Medelhavet: 6 300 km väg, 25 hamnar och mer än 40 järnvägsterminaler
 • Ett nätverk för att nå en fjärdedel av EU:s konsumenter
 • I närområdet finns 60 000 invånare
 • Den internationella flygplatsen Stockholm Skavsta inom 60 kilometer
 • Den internationella fraktflygplatsen Örebro Airport inom 65 kilometer
 • En ung, expansiv kommun med det unika läget i korsningen mellan två stambanor

Miljö och hållbarhet

Miljömedvetenheten i samhället ökar. Konsumenter ställer högre hållbarhetskrav på producenter. Oron för klimatförändringar skapar också stora krav på att godstransporter ska vara energieffektiva och generera minimalt med utsläpp.

En strävan är att den svenska transportsektorns utsläpp år 2030 ska vara minst 70 % lägre än 2010 års nivå.

Inom Katrineholms logistikcentrum finns det plats för aktörer att vara med och utveckla idéer och ny teknik som leder till att minska miljöbelastningen från transportsektorn.

Vi vill bidra till att din miljökalkyl ger en bättre ekonomi för dig och ett grönare samhälle för alla.

Frågor kring mark och etablering

Mark- och exploateringschef
Marie Bergeås
Mejl: marie.bergeas@katrineholm.se
Telefon: 0150-571 68

Frågor kring spår och infrastruktur

Infrastrukturchef
Johnny Ljung
Mejl: johnny.ljung@katrineholm.se
Telefon: 0150-571 48