/

Förskola

Välkommen till Katrineholms förskolor!

Förskolan gör det möjligt för dig som har barn att kombinera föräldraskap med arbete eller studier. Förskolan är en egen skolform med en egen läroplan. Barn kan börja förskolan från och med att de har fyllt 1 år. I Katrineholm har vi 24 kommunala förskolor. Vårt mål är att vara en stark och trygg förskola för bättre kunskaper.

Förskola på utflykt i Talltullen. Två pedagoger håller barnen i händerna, barnen går på led, de har reflexvästar och solen skiner.

Kontaktuppgifter och frågor om förskolan

Har du frågor om exempelvis dina avgifter, din faktura eller ansökan, kan du vända dig till bildningsförvaltningen.

Telefon: 0150-572 85 eller 0150-572 86
Mejl: larknuten@katrineholm.se
Under sommaren fram till och med vecka 33 har vi lägre bemanning, svar på ditt ärende kan därför dröja.

Besök: besökare hänvisas till kommunens kontaktcenter på Djulögatan 31B
Postadress: Drottninggatan 19, 641 30 Katrineholm

För övriga frågor, vänder du dig till personalen eller rektor på respektive förskola.

Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra förskolor.

Telefontider

 • Måndag klockan 9–11
 • Tisdag klockan 9–11 och 13–15
 • Torsdag klockan 9–11 och 13–15

Under sommaren fram till och med vecka 33 har vi lägre bemanning på grund av semester.

Regler och avgifter

I Katrineholms kommun bedrivs verksamheten i form av förskola och avgiftsfri förskola.

Regler och avgifter för förskolan i Katrineholms kommun Öppnas i nytt fönster.

Förskolor i Katrineholm

I Katrineholms kommun har vi 24 kommunala förskolor - 17 i tätorten och 7 utanför centralorten.

Förskolor i tätorten

 • Backa
 • Berguven
 • Borgen
 • Gersnäs 
 • Guldregnet
 • Karamellen
 • Karossen
 • Mysak (förskolan Mysak upphör till höstterminen 2024)
 • Norrgården
 • Näverstugan
 • Påfågeln
 • Saltkråkan
 • Stavstugan
 • Sörgården
 • Tjädern
 • Trädgården
 • Örnen

Förskolor utanför centralorten

 • Asplunden (Sköldinge)
 • Bie
 • Björkvik
 • Växthuset (Forssjö)
 • Häringe (Valla)
 • Räven (Julita)
 • Ängstugan (Strångsjö)

På kartan kan du se var våra olika förskolor ligger.

Ansök om plats i förskolan

Du som söker arbete, är föräldraledig, arbetar eller studerar, kan ansöka om plats i förskola.

Ansök om plats i förskolan med e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är arbetssökande eller föräldraledig

 • Ditt barn får gå på förskolan 15 timmar i veckan. Timmarna fördelas fem timmar om dagen under tisdag, onsdag och torsdag. Lunch ingår.
 • Det finns också en möjlighet att låta ditt barn gå på förskolan 20 timmar per vecka. Du gör då en överenskommelse med rektorn på förskolan där du har ditt barn. Överenskommelsen innebär att ditt barn följer grundskolans läsårstider och är ledigt samtidigt som eleverna i skolan.

Rangordna dina val

Om du har önskemål om förskola, kan du rangordna dem när du ansöker om plats. Vi uppfyller ditt önskemål i mån av plats. Tätorten Katrineholm är ett upptagningsområde. Det betyder att ditt barn får plats på någon av förskolorna i tätorten.

Ansök senast fyra månader före du önskar plats

Ansök senast fyra månader före det datum som du önskar att ditt barn ska börja. När du ansöker anger du ange från vilket datum du behöver platsen. Tiden räknas bakåt från önskat placeringsdatum.

Exempel: Du vill att ditt barn ska börja på förskolan den 1 november. Du kan då ansöka senast den 1 juli för att vara garanterad en plats till den 1 november. Det spelar ingen roll om du lämnar in din ansökan mer än fyra månader, du är alltid garanterad en plats inom fyra månader.

När du tackat ja till din plats

När du har tackat ja (accepterat) din plats, är det viktigt att du lämnar in uppgifter om hushållets inkomst eftersom den ligger till grund för vilken avgift du ska betala.

Förskola under sommaren

Under juni, juli och augusti minskar antalet barn på våra förskolor. För att vi ska kunna organisera vår verksamhet på bästa sätt har någon förskola i varje område öppet under framför allt vecka 27-31.

Du som har behov av förskoleplats under dessa veckor anmäler närvaro senast den 30 april varje år genom att lägga schema i Tempus Hemma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller i Tempus Hemma App. Om du inte har anmält någon närvaro kan verksamheten inte planera för att ta emot barnet.


Avgiften för en plats på förskolan beror på din inkomst och hur många barn du har i vår verksamhet. Antalet timmar spelar alltså ingen roll för din avgift. Vi har maxtaxa, det innebär att det finns en högsta avgift oavsett din inkomst. Inför varje år höjs maxtaxan.

Maxtaxa för 2024: 56 250 kronor.

Du betalar för din plats på förskolan 12 månader per år. Det innebär att du betalar för din plats under sommaren och julen, även om ditt barn är ledigt.

När din inkomst ökar eller minskar så förändras din avgift. Därför är det viktigt att du anmäler om din inkomst förändras i vår skolportal Lärknuten Länk till annan webbplats..

Tabell: Avgift för plats på förskola

Barn

Avgift

Högsta avgift utifrån maxtaxa

Barn 1 (det yngsta barnet)

3 % av bruttoinkomsten

Högst 1 688 kronor per månad

Barn 2

2 % av bruttoinkomsten

Högst 1 125 kronor per månad

Barn 3

1 % av bruttoinkomsten

Högst 563 kronor per månad

Barn 4

Ingen avgift

Ingen avgift


Du kan mista en plats om du inte betalar avgiften eller om du utnyttjar platsen på ett sätt som vi inte har kommit överrens om.

Avgiftsfri förskola

Alla barn mellan tre och fem år har rätt till avgiftsfri förskola. Avgiftsfri förskola gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, gäller 15 timmar per vecka och kostar ingenting. Avgiftsfri förskola är inte någon särskild form av förskola, utan ingår i den vanliga verksamheten. Syftet är att erbjuda alla barn från tre års ålder pedagogisk stimulans och gruppgemenskap. För att ansöka om avgiftsfri förskola kontaktar du rektor för förskolan. Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra förskolor.

Den avgiftsfria förskolan är frivillig

Den avgiftsfri förskola gäller max 15 timmar per vecka under skolans terminstider. Verksamheten är frivillig och du som förälder bestämmer hur många timmar som du vill använda varje vecka.

Följer skolans läsårstider

Den avgifsfria förskolan följer läsårstiderna i skolan. Det innebär att ditt barn inte får gå på förskolan när skolan har lov.

Säg upp plats i förskolan

Du säger själv upp en plats på förskolan i vår e-tjänst. Du måste säga upp platsen senast en månad före det datum som du vill att ditt barn ska sluta.

Exempel:
Du behöver inte längre en plats från och med den 16 juni. Du behöver då säga upp din plats minst 30 dagar innan, alltså senast den 15 maj.

Säg upp en plats i förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säga upp plats med delad faktura

Om det bara är den ena vårdnadshavaren som behöver barnomsorg så får den som har behov av placering betala hela avgiften. Avgiften baseras på platsinnehavarens sammanlagda inkomst i hushållet.

Om delad faktura inte längre önskas ska en uppsägning lämnas in av den vårdnadshavaren som inte längre har behov av plats.

Här kan du säga upp din plats på förskola/fritidshem vid delad faktura Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Övergång från förskola till fritidshem

Om du som vårdnadshavare har ansökt om fritidshem för ditt barn, så förs ditt barn över till skolans fritidshem den 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass.

Du behöver alltså inte säga upp platsen på förskola eftersom den automatiskt övergår till en plats på fritidshemmet efter den 31 juli.

Om du vill ha fritidshem

Om du som vårdnadshavare har ansökt om fritidshem för ditt barn förs barnet över den 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass. Du behöver alltså inte säga upp platsen på förskola eftersom den automatiskt övergår till en plats på skolans fritidshem efter den 31 juli. När du sagt upp en plats men önskar ny placering inom fyra månader, räknas placeringen som om den fortgått hela perioden. Du måste då betala den vanliga månadsavgiften retroaktivt även för de månader barnet inte varit närvarande. Även vid övergång mellan de olika kommunala verksamheterna förskola/pedagogisk omsorg till fritidshem, gäller ”fyramånadersregeln”.

Barnomsorg på obekväm tid

Om du som vårdnadshavare jobbar kvällar, nätter eller helger och behöver barnomsorg under dessa tider, erbjuder Katrineholms kommun omsorg på obekväm arbetstid.

Det sker i vår verksamhet Enhörningen, som håller till i förskolan Näverstugans lokaler när den vanliga förskoleverksamheten är stängd.

Vem kan få plats?

 • Omsorgen på obekväm tid är till för barn som är folkbokförda i Katrineholms kommun, och vars vårdnadshavare har sitt ordinarie arbete eller praktikperioder förlagt till kvällar, nätter och helger.
 • Omsorgen gäller för barn som fyllt 1 år fram till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.
 • För att ha rätt till barnomsorg på Enhörningen ska behovet vara regelbundet under minst tre månader vid minst två tillfällen per månad.
 • Du som vårdnadshavare ska ha prövat möjligheten att ändra dina arbetstider och ha sett över andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg.
 • Du som vårdnadshavare ska intyga att det finns ett behov av omsorg på obekväm arbetstid. Det gäller vid både gemensam vårdnad och vid enskild vårdnad.
 • För barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i Katrineholms kommun är det i första hand vårdnadshavarnas gemensamma ansvar att lösa barnets omsorgsbehov.
 • Platsen får inte användas när du som vårdnadshavares är ledig, sjukskriven eller vid vård av sjukt syskon.

Ansökan om plats

För att ansöka om plats fyller du i en blankett som finns här.

Båda vårdnadshavarna skriver under om det finns två.

Din arbetsgivare behöver också skriva ett intyg som du lämnar in tillsammans med din ansökan.

Du skickar eller lämnar in blanketten hos kommunens Kontaktcenter eller till verksamheten Enhörningen. Det kan ta upp till två månader att handlägga din ansökan.

Här hittar du blanketten. Pdf, 143.7 kB.

Schema

Om du får en plats hos oss behöver du meddela oss barnets schematider tre veckor i förväg.

När vi beviljar närvarotid tittar vi på båda vårdnadshavarnas gemensamma arbetstid och en skälig restid till och från arbetsplatsen. Du kan bara ändra i det schema du lämnat in om det funkar ihop med Enhörningens övriga verksamhetsplanering.

Du använder den här blanketten för att fylla i schema Pdf, 98.8 kB. och ansöka om närvarotid.

Övriga villkor

 • Kommunen kan kontrollera arbetstid och möjligheten att minska den obekväma arbetstiden hos arbetsgivaren.
 • Omprövning av omsorg på obekväm tid ska ske varje halvår genom att vårdnadshavarna lämnar in styrkta arbetsgivarintyg.
 • Du som vårdnadshavare ansvarar för att ditt barn kommer till och från Enhörningen. Det gäller oavsett om ditt barn annars går på en annan förskola eller fritidshem.
 • Du kan inte använda platsen om du är ledig, sjuk, eller hemma för att ta hand om ett sjukt syskon till barnet.
 • Du kan när som helst säga upp platsen med en månads uppsägningstid.
 • Platsen upphör automatiskt om du flyttar från kommunen eller inte använder den på två månader utan särskild överenskommelse. Platsen upphör vid föräldraledighet och måste sökas på nytt vid behov.
 • Om du inte följer de regler och avtal som finns kan du förlora rätten till omsorg på obekväm arbetstid.

Kontakt och öppettider

Postadress: Förskolan Näverstugan, Stora Malmsvägen 15, 641 50 Katrineholm
Telefon: 0150-572 34
Mejl: omsorg.obekvamtid@katrineholm.se

Öppettider

Enhörningen är bara öppen när det finns barn som är schemalagda. Normalt är våra öppettider:

 • På vardagar från 15:30 till 07:30 dagen efter.
 • På helger från 15:30 på fredag till 07:30 på måndag. Verksamheten är stängd på stora helgdagar som påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Ansök om överflyttning

Om ditt barn har börjat på en förskola men du önskar byta till en annan förskola i kommunen, så kan du ansöka om överflyttning. Det gör du i vår e-tjänst.

Ansök om överflyttning till en annan förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stängt på förskolorna

Förskolorna har stängt fyra dagar per år. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

 

Förskolorna är stängda följande dagar vårterminen 2024:

 • 8 januari
 • 15 mars

Förskolorna är stängda följande dagar höstterminen 2024:

 • 16 augusti
 • 11 oktober

Förskolorna är stängda följande dagar vårterminen 2025:

 • 7 januari
 • 10 mars

Inflytande & Samverkan

Utvecklingssamtal

I Katrineholm erbjuds föräldrarna minst ett utvecklingssamtal per läsår, där barns och elevers utveckling och lärande diskuteras.

Föräldramöten

Förskolor och skolor ordnar också föräldramöten där vårdnadshavarna får veta vad som är på gång i förskolan/skolan.

Områdesråd

Under bildningsnämnden finns ett utbildningsråd. I områdesrådet ingår en politiker från bildningsnämnden, representanter för elever, föräldrar och personal. Det är rektor som bjuder in. Områdesrådet ska sammanträda minst fyra gånger per år.

Riktlinjer för områdesråd

Utbildningsråd

I utbildningsrådet utbyts information och frågeställningar från bildningsnämnd och förvaltning samt från för- och grundskolornas områdesråd, gymnasieskolornas föräldrarepresentanter och elevråden.

Riktlinjer för utbildningsråd

Fristående verksamhet

Kommuner har skyldighet att lämna bidrag till enskilda för att starta fristående verksamhet, under förutsättning att verksamheten uppfyller kommunens kvalitetskrav.

Hos kommunen ansöker du om att få starta fristående förskola eller annan pedagogisk omsorg. Annan pedagogisk omsorg innefattar pedagogisk omsorg (till exempel familjedaghem), öppen förskola, omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds eller öppen fritidsverksamhet.

Här kan du läsa regler för fristående verksamhet. Pdf, 335.1 kB.

Här kan du läsa om de avgifter vi tar ut i samband med ansökningar gällande fristående verksamhet. Länk till annan webbplats.

 


Ansöka om att starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Du ansöker hos kommunen om att få starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg. För att ansöka om att starta övrig fristående verksamhet, ansöker du hos Skolinspektionen.

När du ansöker om att starta fristående/enskild verksamhet ska regelverket för verksamheten vara uppfyllt.

Vill du ha mer information eller diskutera möjligheterna att ansöka om att få starta fristående/enskild verksamhet, vänd dig till bildningsförvaltningen.

Ansök om att bedriva fristående förskola (blankett) Pdf, 715 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om att pedagogisk omsorg (blankett) Pdf, 159.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om att starta fristående skola

För att starta en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem ansöker du om tillstånd från Skolinspektionen.

Den som har godkänts som huvudman, och som alltså fått tillstånd att driva en skola eller utbildning, har rätt till bidrag från elevernas hemkommuner.

Du kan läsa mer om starta fristående verksamhet på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..