/

Information om corona-
pandemin i Katrineholm

Vi har sedan våren 2020 rapporterat om smittläget inom vård och omsorg till Socialstyrelsen. Den sista rapporteringen gjordes vecka 20 våren 2022, då sociastyrelsen slutade begära uppgifterna.

Så här skriver Socialstyrelsen om beslutet:

"Från vecka 20 våren 2022 upphör inrapporteringen i Socialstyrelsens lägesbildssystem. Socialstyrelsen vill framföra ett stort tack för er rapportering i lägesbildssystemet under lång tid! Det är information som kontinuerligt har använts för att beskriva läget i Sverige.
Socialstyrelsen kommer fortsatt att följa läget och kommunal beredskapsplanering, bland annat genom länsstyrelsernas lägesbilder samt vårt fortsatta arbete i ordinarie kanaler. Vår förhoppning är att verksamheterna bibehåller en beredskapsförmåga för att kunna växla upp och påbörja inrapportering om situationen förändras."

Tillsammans stoppar vi smittspridningen!

Vaccinera dig

Viktigast av allt är att vaccinera dig, dels för att du själv kan undvika att bli svårt sjuk, men även för att skydda andra.

Aktuell information om corona

Finns på Folkhälsomyndighetens webbsida Länk till annan webbplats..

Vi kan hjälpas åt att
stoppa smitt-spridningen!

Vaccinera dig

Det viktigaste är att
vaccinera sig.
Alltså att få en spruta för
att inte bli jättesjuk om
du får covid-19.

Genom att ta sprutan
skyddar vi också andra.
Om alla hjälps åt kan
spridningen av smittan
minska och inte så
många bli sjuka.

Om du klickar på den
blå texten här så
kommer du till
Folkhälsomyndighetens webbsida Länk till annan webbplats..
Där finns mer information.

För att göra ett besök på Katrineholms kommuns äldreboenden gäller detta:

  • När du besöker äldreboenden i Katrineholms kommun ska du vara frisk och känna dig symtomfri. Avstå besök även vid milda symtom.
  • Vi rekommenderar att du kontaktar boendet innan besöket för att vi på ett bra sätt ska kunna ta emot dig.

Vid besök – använd munskydd

Region Sörmlands smittskyddsläkare rekomenderar anhöriga, besökare till boende och alla andra som vistas i alla äldreomsorgslokaler i Katrineholm att använda munskydd under besök på boendet. Rekommendationen gäller i första hand vuxna men barn får använda munskydd om de önskar.

Observera!

Vid lokala utbrott kan besöksrutiner ändras, ta alltid redan på vad som gäller innan besök.