/

Vision, ekonomi & styrning

Planering i en kommun sker på olika nivåer. Kommunens planering på lång sikt är visionen. Denna bryts sedan ned i mer kortsiktig och detaljerad planering.