/

Ekonomiskt stöd & rådgivning

Här hittar du information om vad som gäller vid behov av ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och dödsboanmälan.

Behöver du ansöka om ekonomiskt bistånd och inte har någon handläggare ringer du 0150-48 80 50 under dessa tider: 

 • Måndag klockan 10-12
 • Tisdag klockan 10-12
 • Onsdag klockan 13-14
 • Torsdag klockan 10-12
 • Fredag klockan 10-12 

Under sommaren (vecka 27-32) är telefontiderna:

 • Måndag klockan 11-12
 • Tisdag klockan 11-12
 • Onsdag klockan 13-14
 • Torsdag klockan 11-12
 • Fredag klockan 11-12

Det är viktigt att du är beredd på att svara på frågor om din ekonomi och redogöra för dina inkomster de senaste tre månaderna.

Du måste även vara beredd på att svara på frågor om din planering med till exempel arbetsförmedlingen och vården.

Vid frågor mejla: socialforvaltningen@katrineholm.se

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Du kan få ekonomiskt bistånd för att till exempel:

 • betala din hyra och elräkning,
 • köpa mat, kläder och hygienartiklar,
 • betala andra kostnader såsom busskort, medicin, läkarvård och akut tandvård.

Innan du ansöker

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd behöver du ha gjort allt du kan för att försörja dig på annat sätt. Du ska redan ha sökt alla andra bidrag och ersättningar som du har rätt till.

Hushåll med egna inkomster och tillgångar

 • Tillgångar som fonder, aktier och sparpengar ska i första hand användas till försörjning innan ekonomiskt bistånd kan beviljas.
 • Se över utgifter och inkomster, dra ner på onödiga utgifter och spara så mycket som möjligt till nästa månad. I Socialstyrelsens beräkningsverktyg kan du se vilka utgifter som ingår i försörjningsstöd, och beräkna hur länge dina inkomster och tillgångar kan räcka.
 • Har du svårt att få ihop din ekonomi på grund av skulder ska du i första hand kontakta budget- och skuldrådgivare. Ekonomiskt bistånd beviljas inte för skulder.
 • Bilar, bostadsrätter och fastigheter ses som en tillgång om du har ett längre behov av ekonomiskt bistånd.

Sök andra ersättningar du kan ha rätt till

 • Sök A-kassa. Är du inte medlem i A-kassan kan du ansöka om ersättning hos ALFA-kassan.
 • Ersättning från Försäkringskassan, till exempel bostadsbidrag, eventuella sparade föräldrapenningdagar, sjukpenning och underhållsstöd.
 • Studiemedel från CSN. Som student har du inte rätt till ekonomiskt bistånd även om dina inkomster är under försörjningsstödsnormen.

Skriv in dig på Arbetsförmedlingen

 • Blir du arbetslös ska du skriva in dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.
 • Sök arbeten aktivt och dokumentera vilka arbeten du har sökt.

När du ansöker om försörjningsstöd

Varje ansökan granskas individuellt. Socialförvaltningen jämför dina  behov med dina inkomster och utgifter och kontrollerar dina uppgifter. Är du arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande.

På Kontaktcenter sitter kommunens tre budget- och skuldrådgivare. Rådgivningen kostar ingenting och rådgivaren har tystnadsplikt.

På budget- och skuldrådgivningens webbsida kan du kan läsa mer om vad de kan erbjuda och hur du kan kontakta dem.

Om dödsboet saknar tillgångar för att täcka de kostnader som uppkommit i samband med dödsfallet kan kommunen, efter ansökan från dödsbodelägarna, göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan ersätter bouppteckningen.

Ekonomiskt hjälp till begravningskostnad

Om dödsboet saknar pengar till begravningen kan socialförvaltningen bevilja bistånd till begravningskostnader. Utgångspunkten för bedömningen är vad som är nödvändigt för att tillgodose den avlidne en värdig begravning. Är du osäker på vilka utgifter som är godkända för en värdig begravning kan du rådfråga handläggaren på socialförvaltningen (kontaktuppgifter finns nedan). I Katrineholm, Flen och Vingåker motsvarar biståndet maximalt ett halvt prisbasbelopp för innevarande år. Från detta belopp avräknas de tillgångar som finns i dödsboet.

Det är därför viktigt att inga andra räkningar betalas innan begravningskostnaden är reglerad.

För att förutsättningarna för en dödsboanmälan ska kunna bedömas behöver dödsboets bostad och bohag vara intakt när kommunen gör hembesök.

Avser ansökan begravningskostnad för ett avlidet barn kvarstår föräldrarnas kostnadsansvar.

Har du frågor kontakta:

Mejl: socialforvaltningen@katrineholm.se.
Telefon: 0150-569 92.
Besök: Västgötagatan 18, Ingång A.

Telefontider:

 • Måndag klockan 10.00-11.30
 • Onsdag klockan 13.00-14.00
 • Fredag klockan 10.00-11.30

Det går bra att ringa och boka tid för att lämna din ansökan personligen. 

Blankett med information om dödsboanmälan Pdf, 445.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Fullmakt dödsbo. Pdf, 195.2 kB.

Läs mer på efterlevandeguidens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan även hitta information på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..