/

Komvux – vuxenutbildning på grund- och gymnasienivå

Komvux är för dig som är över 20 år och som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning eller vill komplettera dina betyg. Du som är nyanländ kan läsa Svenska för invandrare (sfi) eller Samhällsorientering (SO).

Fyra elever i ett klassrum.
Foto: Stina Järperud

I Katrineholms och Vingåkers kommuner ansvarar Viadidakt för kommunernas vuxenutbildning. De hjälper också till att hitta rätt utbildning hos andra anordnare om du till exempel vill studera på distans eller på annan ort.

Viadidakt erbjuder:

  • Grundläggande utbildning
  • Gymnasial utbildning
  • Lärlings- och yrkesutbildning på gymnasial nivå
  • Svenska för invandrare (sfi)
  • Samhällsorientering för nyanlända (SO)
  • Anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå
  • Validering (värdering av en persons samlade yrkeskunskaper)
  • Prövning (värdering av en persons kunskaper inom ett ämne)

Läs mer på Viadidakts webbplats Öppnas i nytt fönster.

Två byggnader från ovan.
Foto: Stina Järperud