Gymnasieelever som står i köket från Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Välkommen till Viadidakt!

Vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser i Katrineholm och Vingåker

Svenskundervisning för invandrare (sfi)

Sfi är en undervisning i svenska för dig som inte har något av de nordiska språken som ditt modersmål.

Lära för ett gott liv

Att studera som vuxen är roligt och stimulerande! Särskild utbildning för vuxna (lärvux) ger dig möjlighet att utvecklas som person. Vi erbjuder kurser i många olika ämnen.

Högre studier på Campus Viadidakt

I Katrineholm och Vingåker erbjuder vi lärcentrum med lokaler, teknik och service för dig som läser eftergymnasiala studier.

Driftmeddelande