Studie- och yrkesvägledning

En studie- och yrkesvägledare vägleder dig i frågor om utbildning och arbete.

Det här kan vi hjälpa dig med

  • Information kring studier gällande SFI, grundläggande, gymnasium och Lärvux.
  • Vägledning när det gäller dina studie- och yrkesval.
  • Planering för att läsa mot en gymnasieexamen eller ett slutbetyg.
  • Samtal kring och upprättande av en studieplanering.
  • Frågor kring behörighet till studier på högskola/universitet.

För bedömning av utländska gymnasie- och universitetsbetyg vänder du dig till universitets- och högskolerådet, UHR.

Bedömning av utländsk utbildning - Universitets- och högskolerådet (UHR) Länk till annan webbplats.

Så här kan du förbereda dig

Målet med studie- och yrkesvägledning är att du ska få verktyg för att själv kunna fatta beslut kring dina studie- och yrkesval. Genom ökade kunskaper om vilka alternativ som finns så kommer du att få ett bättre beslutsunderlag för både nutida och framtida val.

  • Fundera gärna över vad du har för mål, både på kort och lång sikt. Dina mål kan vi sedan använda som en grund i din planering som görs tillsammans med oss.
  • Kom ihåg att ta med dig dina betyg från tidigare studier om du har ett bokat möte på plats med studievägledaren.

Kontakt

Just nu har vi längre svarstider än normalt på vår vägledningsmejl. Men vi jobbar med att svara dig så snabbt som möjligt.

Du är välkommen att ringa eller mejla oss, många gånger kan vi lösa ditt ärende utan att du behöver besöka oss. Vi brukar kunna svara på de flesta frågor via mejl eller på telefon. Vi kan också boka tid för ett enskilt längre samtal om det finns behov för det.

Mejla vagledning@viadidakt.se och beskriv ditt ärende eller ring under studievägledningens telefontider. Studie- och yrkesvägledaren bedömer ditt vidare vägledningsbehov.

Telefontider

Måndag klockan 10.00-11.30

0150 – 578 78
0150 – 48 81 32

Tisdag klockan 10.00-11.30

0150 – 48 80 48
0150 – 578 39

Onsdag klockan 10.00-11.30

0150 – 578 39
0150 – 48 81 32

Torsdag klockan 10.00-11.30

0150 – 48 80 48
0150 – 578 39

Behöver du extra stöd i dina studier?

Vi har stödfunktioner för dig som upplever att du behöver stöd i dina studier, oavsett om du studerar platsbundet eller på distans. Läs mer om vårt stöd och boka tid.

Här intervjuar vi en studie- och yrkesvägledare (SYV) för att få reda på vilken hjälp man kan få.

Video: Hur går ett vägledningssamtal till?

Video: Vilken hjälp kan jag få av en studie- och yrkesvägledare?

Video: Hur vet jag om jag är behörig till en utbildning?

Video: Hur ska jag klara ekonomin när jag studerar?