Framtidssteget

Den 31 mars 2023 startade Viadidakt projekt Framtidssteget. Projektet är en kompetenshöjande satsning och bidrar till att stegförflytta personer som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden eller studier.

EU-flagga med texten: Finansieras av Europeiska unionen

Beskrivning av projektet

Framtidssteget är ett projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden och har fokus på att stärka individer som har en svag ställning på arbetsmarknaden i Katrineholm och Vingåkers kommuner.

Genom målgruppsinriktat stöd, anpassad handledning och direkt riktad kompetenshöjning möjliggör vi för personlig utveckling, ökad anställningsbarhet och stegförflyttning till egenförsörjning. Projektet fokuserar på interna utbildningsinsatser i Katrineholms och Vingåkers kommuner som skapar förutsättningar till fler progressiva praktiker och arbetsträningar med trygga handledare i kommunerna.

Så går det till

Projetet samordnar tre olika utbildningar.

Handledarutbildning

Vi utbildar nya handledare i kommunernas verksamheter för att öka förutsättningar för målgruppsinriktat stöd och en trygg handledning.

Utbildning i Supported Employment och introduktion till liknande metoder

Vi vidareutbildar arbetsmarknadsenhetens personal med fler i metoder som stärker och stödjer målgrupp och handledare.

Kompetensutveckling inom datorkunskap, arbetsmarknad, hälsa och svenska språket

Vi erbjuder kompetenslyftande utbildning inom datorkunskap, arbetsmarknad, hälsa och svenska språket för individer med åtgärdsanställning. Målet med utbildningen är att öka individens anställningsbarhet.

Projekttid

Projektet startar 31 mars 2023 och avslutas 30 juni 2024.

Porträtt på en en person framför en byggnad.
Projektledare Malin Andersson.