Stöd och coaching för ungdomar

Viadidakt har ett ungdomstorg som är en ingång för ungdomar och unga vuxna från 16 till och med 24 år och som är utan arbete eller studier i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

På Viadidakts ungdomstorg kan ungdomar och unga vuxna få vägledning i frågor som gäller studier, yrkesval, praktik, jobb och framtid. Du som söker dig till ungdomstorget behöver inte ha gått ut skolan. På vårt ungdomstorg finns coacher och studie- och yrkesvägledare (SYV). Vi erbjuder motivationshöjande orienteringskurser, information och praktik.

Föräldrar till ungdomar och unga vuxna till och med 24 år kan också vända sig till ungdomstorget för att få tips och råd.

Stöd vid jobbansökan

Du som behöver tips och råd om hur ett CV ska se ut, hur du skriver ett personligt brev eller hur du kontaktar en arbetsgivare, kan få det av oss.

Öppettider

(Helgfria vardagar)
Måndag-Torsdag klockan 8-15
Fredag klockan 8-14

Tillsammans med Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun har ungdomstorget kommunens uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år.

Utgångspunkterna för Ungdomstorget

 • Många ungdomar har inte ett fullständigt gymnasiebetyg.
 • Många ungdomar riskerar att hamna i ett utanförskap.
 • Katrineholms och Vingåkers kommuner behöver höja utbildningsnivån.
 • Samverkan mellan utbildning, arbetsförmedling och socialtjänsten kring ungdomar behöver öka.
 • Samverkan mellan de olika projekt riktade till ungdomar behöver öka.
 • Hur når vi målgruppen?
 • Fler ungdomar till arbete eller studier.
 • Möten med arbetsmarknadens parter och ungdomar behöver öka.

Insatser som Viadidakt genomför för ungdomar:

 • Ungdomstorg
 • Ungdomspraktik till vidare studier
 • Regional samverkan kring insatser

Kontakt

Ungdomscoach

Benita Karlsson Djalo

Telefon: 072-518 63 08

Ungdomscoach

Charlotte Tärnblom

Telefon: 070-333 59 92

Ungdomscoach

Johanna Bergström

Telefon: 070-333 12 82

Ungdomscoach

Mathias Andersson

Telefon: 070-300 68 23