Ungdomstorget

Viadidakts ungdomstorg är för ungdomar och unga vuxna från 16 till och med 24 år, som är utan arbete eller studier, i Katrineholms och Vingåkers kommuner.