ESF-projekt: Framtidssteget

Den 31 mars 2023 startade Viadidakt ett helt nytt projekt. Projektet är en kompetenshöjande satsning och bidrar till att stegförflytta personer som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden eller studier.

Beskrivning av projektet

Framtidssteget är ett projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden och har fokus på att stärka individer som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Under projektet genomförs utbildningsinsatser i tre parallella spår: utbildning av nya handledare, vidareutbildning av erfarna handledare och kompetenslyft för åtgärdsanställda i Katrineholm och Vingåker kommun.

Genom målgruppsinriktat stöd, anpassad handledning och dirket riktad kompetenshöjning möjliggör vi för personlig utveckling, ökad anställningsbarhet och stegförflyttning till egenförsörjning. Utbildningsinsatserna skapar förutsättningar till fler progressiva praktiker och arbetsträningar med trygga handledare i kommunerna. 

Så går det till

Projetet samordnar tre olika utbildningar.

  • Handledarutbildning Grund
  • Handledarutbildning Senior
  • Kompetenshöjande utbildning för åtgärdsanställda

Projekttid

Projektet startar 31 mars 2023 och avslutas 30 mars 2025.

Porträtt på en en person framför en byggnad.
Projektledare Malin Andersson.