Publicerad: 15 okt 2020

Nu kan du söka kurser på grund- och gymnasienivå med start i januari 2021

15 oktober-15 november 2020

  • Ansökan till platsbundna kurser med start 11 januari 2021.
  • Ansökan till distanskurser via extern utbildningsanordnare. Kurser startar var femte vecka.

Läs mer

Information om grundläggande utbildning

Information om gymnasial utbildning

Utbud och ansökanlänk till annan webbplats

Se alla ansökningsperioder