Studiemedel och studiestartsstöd, CSN

Studiemedel och studiestartsstöd betalas ut av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Studiemedel

Studiemedel består av bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidraget eller om du vill låna också.

Ansök om studiemedel

När du söker studiemedel använder du tjänsten Ansök om studiemedel i Mina sidor på csn.se Länk till annan webbplats..

Studiestartsstöd

Studiestartsstödet är ett nytt studiestöd som ska ge fler personer möjlighet att utbilda sig för att komma ut på arbetsmarknaden. Med studiestartsstödet kan du läsa på grundskole- eller gymnasienivå med ett bidrag. Det är till för att du som är arbetslös ska kunna börja studera för att i förlängningen få ett jobb.

Vem kan få studiestartsstöd?

Du som:

  • är mellan 25-56 år
  • har varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader*
  • har kort tidigare utbildning
  • har ett stort behov av utbildning på grundläggande- eller gymnasienivå för att kunna etablera dig på arbetsmarknaden
  • inte har haft studiestöd under de senaste tre åren.

Vi gör alltid en enskild prövning om du tillhör målgruppen för studiestartsstödet utifrån din ålder, tidigare utbildning och behov av utbildning.

Hur ansöker jag om studiestartsstöd?

Om du är intresserad av studiestartsstöd kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare. Vi utreder om du uppfyller kraven för att få bidraget och skickar sedan in en ansökan till CSN. Det är CSN som beslutar om du får bidraget.

Kontakt