Att studera på Viadidakt

Utbildningen på kommunal vuxenutbildning (komvux) motsvarar den som elever får i grundskolan och på gymnasiet, men innehållet och studieupplägget är anpassat för vuxna.

På komvux är studierna mer koncentrerade och antalet undervisningstimmar färre vilket betyder att du som elev får arbeta mer självständigt och ta mer ansvar för dina studier.

Om att studera hos oss

I filmen berättar vi om hur det fungerar att studera hos oss och vilken service vi erbjuder.

Webbföreläsning om studier på Viadidakt

Innehåll i filmen

00:21: Vad du kan studera
00:24: SFI: Svenska för invandrare
01:24: Grundskolekurser
02:33: Enskilda gymnasiekurser & yrkesutbildningar

03:56: Hur du kan studera
04:02: Undervisningsformer
04:41: Adresser till komvux Viadidakt
05:04: Extra hjälp i studierna
05:33: CSN

06:48: Ansökan
06:51: Ansökningsperioder
07:23: Webbanmälan och webbansökan

08:27: Studie- och yrkesvägledning
09:11: Kontakta vägledare
09:40: Studier efter komvux
10:24: Bedömning av utländsk utbildning

Instruktionsfilmer i Viadidakt webbansökan