Ansökningsperioder och viktiga datum

Här listas aktuella ansökningsperioder och andra viktiga datum att hålla koll på under året.

Ansökan till kurser och utbildningar

1 februari - 15 februari 2019

Ansökan till distanskurser och (ett fåtal) platsbundna kurser med start i mars 2019.

15 april - 30 april 2019

Ansökan till platsbundna kurser och distanskurser med start i juni-juli 2019.

15 april - 15 maj 2019

Ansökan till platsbundna kurser och distanskurser med start hösten 2019.

Alltid öppen ansökan för distanskurser

Ansökan till distansstudier är även öppen utanför ordinarie ansökningsperioder. Kontakta Viadidakt för mer information.

Mer information, kurskatalog och ansökan till grundläggande utbildning

1 februari - 15 februari 2019

Ansökan till distanskurser och (ett fåtal) platsbundna kursermed start i mars 2019.

15 april - 30 april 2019

Ansökan till platsbundna kurser och distanskurser med start i juni-juli 2019.

15 april - 15 maj 2019

Ansökan till platsbundna kurser och distanskurser med start hösten 2019.

Mer information, kurskatalog och ansökan till gymnasial utbildning

15 april - 15 maj 2019

Ansökan till platsbundna utbildningar och distansutbildningar med start hösten 2019.

Mer information, utbud och ansökan till yrkes- och lärlingsutbildning

15 mars - 15 april 2019

Ansökningsperiod för kurser och program för högskolor och universitet som startar hösten 2019. Ansök via antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

20 juni 2019

Sista kompletteringsdag. Dubbelkolla i god tid innan sista kompletteringsdag så att dina betyg och meriter finns på ”Mina sidor” på antagning.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppen anmälan

Anmälan till SO är alltid öppen och kan göras löpande.

Information och anmälan för SO

Öppen anmälan

Anmälan till sfi är alltid öppen och kan göras löpande.

Information och anmälan för sfi

Öppen anmälan

Ansökan till särvux är alltid öppen och kan göras löpande.

Information och ansökan för särvux

Gå till yrkeshogskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller folkhogskola.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se kursutbud, ansökningstider och sista kompletteringsdagar för olika utbildningar.

Fler viktiga datum

Du som studerar under hösten 2018 och som söker högskola/universitet med start våren 2019

Pågående kurser behöver vara klara senast 16 november. Sista kompletteringsdag för högskola/universitet är den 3 december. Du ansvarar för att informera din lärare om detta datum samt planera för att betyget ska vara klart i god tid innan sista kompletteringsdag. Kom ihåg att beställa utskrift av betygsdokument. Kontakta någon av Viadidakts receptioner för att få hjälp med detta.

Slutbetyg och examensbevis

Ska du sammanställa ett slutbetyg eller ett examensbevis? Då måste du säga till oss på Viadidakt senast tre veckor innan sista kompletteringsdag. Det är för att vi ska hinna se över din planering och samla in de dokument som behövs. Från och med 1 juli 2020 kan endast examensbevis (eller utdrag ur betygskatalog) utfärdas. Detta innebär att du har fram till och med våren 2020 på dig att läsa mot slutbetyg. Därefter kan bara examensbevis utfärdas.

Läs mer om vad som gäller för slutbetyg

15 januari - 1 februari 2019

Anmälan till högskoleprovet. Anmäl dig till provet via studera.nu/hogskoleprovetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Provet skrivs den 6 april 2019.

1 januari - 28 februari 2019

Ansökningsperiod för att göra en prövning. En prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och därefter redovisar dina kunskaper skriftligt och/eller muntligt för en lärare som betygsätter dig. Att göra en prövning kostar 500 kronor. Du kan endast göra en prövning i de ämnen som går att läsa platsbundet hos oss på Viadidakt.

Läs mer om prövning och gå till anmälan

Kontakt