Svenska för invandrare (sfi)

Sfi är en undervisning i svenska för dig som inte har något av de nordiska språken som ditt modersmål. Sfi ska ge vuxna nyanlända invandrare grundkunskaper i svenska språket och det svenska samhället. Utbildningstiden kan variera beroende på tidigare kunskaper och hur lätt du har att lära dig. Utbildningen finns i Katrineholm och Vingåker.

Anmälan

Om du har en handlingsplan med Arbetsförmedlingen där sfi ingår kommer du anmälas automatiskt till sfi. Om du inte har en handlingsplan med Arbetsförmedlingen måste du själv anmäla dig till sfi via vår webbansökan. Sfi startar året om, så välkommen med din ansökan när du vill.

Gå till Viadidakt webbanmälan för sfilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem får gå på sfi?

Du som saknar grundläggande kunskaper i svenska och uppfyller kriterierna nedan har rätt att delta på sfi.

  • Saknar grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar att ge.
  • Folkbokförd i Katrineholms kommun eller Vingåkers kommun enligt folkbokföringslagen. Du kan även vara bosatt i kommunen utifrån Eu-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetets området (EES) eller avtalet mellan EU och dess medlemsstater samt Schweiz, om fri rörlighet för personer. Läs mer om folkbokföringslagen på skatteverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om din rätt till utbildningen

Utbildning i svenska för invandrare på skolverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster