/

Generation Pep

Här kan du läsa mer om vårt arbete tillsammans med Generation Pep.

generation pep logga

Pilotprojektet Pep-kommun

Vi är med i Generation Peps pilotprojekt Pep-kommun där vi tillsammans med fem andra kommuner kommer arbeta tillsammans med Generation Pep och en rådgivargrupp för att stärka vårt systematiska folkhälsoarbete, med ett extra fokus på fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor för barn och unga.

Du kan läsa mer om Generation Pep på deras hemsida, www.generationpep.se Länk till annan webbplats.

Lyssna på vårt poddavsnitt

Lyssna på bildningsförvaltningens poddavsnitt om Generation Pep och rörelseglädje i förskolan. Gäster är Sofie Tornell som är inspiratör i bildningsförvaltningen och erbjuder förskolorna rörelseglädje samt Annelie Rinaldo som är bildningsförvaltningens samordnare för projektet.

Frågor om projektet?

Har du frågor om projektet kan du kontakta:

Karin Engvall, projektsamordnare, telefon: 0150-572 29

Anneli Rinaldo, samordnare för bildningsförvaltningen, telefon: 0150-568 50