/

Mottagningsenheten Bryggan

I Katrineholms kommun finns en mottagningsenhet för elever i grundskolan som heter Bryggan. Bryggan ansvarar för studiehandledning och modersmålsundervisning på grundskola och gymnasieskolan.

Kontaktuppgifter till Bryggan

Telefon: 0150- 48 82 17
Mejl: bryggan@katrineholm.se
Besök: Stora Malmsvägen 13D Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Postadress: Stora Malmsvägen 13D, 641 50 Katrineholm

Enhetschef

Marianne Jeppson
Telefon: 0150- 48 82 48
Mejl: marianne.jeppson@katrineholm.se

Kurator

Maria Ivarsson
Telefon: 0150-573 07
Mejl: maria.ivarsson@katrineholm.se

Ansök om eller säg upp modersmålsundervisning

I vår e-tjänst kan du ansöka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om modersmålsundervisning.

För att säga upp modersmålsundervisning använder du blanketten Uppsägning av modersmålsundervisning. Pdf, 77.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Studiehandledning och modersmålsundervisning

Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande inom olika områden. Skolformen och elevens bakgrund avgör om eleven har rätt till, eller ska ha möjlighet att få undervisning på sitt modersmål. Ungefär 800 elever i Katrineholms kommun deltar i modersmålsundervisningen varje läsår.

Läs mer om modersmålsundervisning på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Eleverna kartläggs i tre steg

Från den 1 januari 2016 är bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra. Från den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatoriskt för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan att använda i det här arbetet.

Nyanlända elever ska kartläggas i tre steg:

  • Steg 1, språk och erfarenheter
  • Steg 2, literacitet och numeracitet

När kartläggningarna 1 och 2 är klara flyttar eleven ut i sin ordinarie skola.

I ordinarie skola kan man sedan fortsätta att kartlägga eleven i de olika ämnena.

  • Steg 3, ämnesvis

Läs mer om kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sluss för nyanlända barn och ungdomar

Bryggan är en sluss för nyanlända barn och ungdomar. Alla nyanlända elever ska få en likvärdig utbildning utifrån sina individuella behov och förutsättningar samt på samma villkor som för alla andra. Vårt uppdrag är att så fort som möjligt (dock längst 2 månader) kartlägga tidigare kunskaper för att rektorerna ska kunna placera eleven i rätt årskurs och planera vilka resurser som ska sättas in.